111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění účinném k 1.7.2017

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

 • A
 • A

111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 111/1998 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. dubna 1998
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 100/1998/2 Sb.
 
 
210/2000 Sb.
(k 1.9.2000)
mění pouze přílohu č. 1
147/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění 14 novelizačních bodů
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 94 nové znění odstavce 2, ruší část čtrnáctou
96/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
v § 87 doplňuje písm. s)
121/2004 Sb.
(k 18.4.2004)
v § 46 odst. 4 vkládá písm. d), mění § 58 odst. 5
v § 87 doplňuje písm. s) - již doplněné (!) předch. novelou
nová přechodná ustanovení
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
v § 70 vkládá nový odst. 4
473/2004 Sb.
(k 24.8.2004)
v § 39 mění odst. 1 a 3 a
v § 81 mění odst. 1
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 49 doplňuje slova v odst. 3
342/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
mění, 9 novelizačních bodů
552/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění, 62 novelizačních bodů, včetně přílohy, nová přechodná ustanovení
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
ruší slova v § 91 odst. 4 písm. a) a b), nahrazuje slova v § 91 odst. 6 a § 95 odst. 8 písm. g)
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 90 vkládá nový odst. 4
310/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 95 odst. 1 vkládá větu
624/2006 Sb.
(k 30.12.2006)
mění § 18 a vkládá nový § 18a a 107a, nové přechodné ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění v § 91 odst. 3
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 42 odst. 1 písm. f) a § 101 odst. 6
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 46 odst. 4 písm. d), § 79, § 83 odst. 3 a 5, § 90 odst. 3, § 106
110/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění; celkem 19 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
110/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v § 70 odst. 4
419/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění, přílohu č. 1
159/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 40 odst. 2, § 47b odst. 1, § 68 odst. 3, § 70, § 79 odst. 1, § 87, § 95 odst. 1
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 70 odst. 4; nové přechodné ustanovení
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 39 odst. 8, § 42 odst. 1 písm. f), § 79 odst. 5, § 82 odst. 6
48/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 21 odst. 1, § 54, § 58; vkládá nový § 54a
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 105
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění, celkem 294 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
230/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 54a
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 9 odst. 1 písm. c), § 15 odst. 2 a § 18
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 80 odst. 8, § 81a odst. 7 písm. b), § 87 odst. 1 písm. y) a část patnáctou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že:
a) uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,
b) umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
předplatitele
 +420 222 539 333  info@pomaterske.cz
Komplexní on-line knihovna odborných textů pro ženy, které se po mateřské dovolené vracejí do práce. Pravidelný informační servis zahrnuje legislativní novinky,  úplná znění právních předpisů, odborné články z oblasti sociální, právní i manažerské.

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Právní jistota, z textů se prokliknete přímo do 
  aktuálního zákona, vyhlášky, sdělení či nařízení

  on-line knihovna odborných textů pro ženy,
  které se po mateřské dovolené vracejí do práce.
 • Renomovaný autorský kolektiv, autoři působí
  na ministerstvech, univerzitách, v profesních a oborových
  sdruženích, advokátních kancelářích.

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: