18/2004 Sb., Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění …

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

 • A
 • A

18/2004 Sb., Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění účinném k 1.5.2016

č. 18/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2003
o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů
(zákon o uznávání odborné kvalifikace)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
96/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
nové znění přílohy č. 4
588/2004 Sb.
(k 29.11.2004)
mění § 4 odst. 3 písm. b), § 8 odst. 2, § 11 odst. 3, ruší přílohy č. 1 a 3
21/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
ruší část třetí
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
ruší v § 37 nadpis, část čtvrtou a sedmou, vkládá v § 37 nový odst. 2
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 61 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
ÚZ 331/2008 Sb.
 
 
52/2012 Sb.
(k 17.3.2012)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 1 odst. 2 písm. j)
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění, celkem 58 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět a účel zákona
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje postup správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů (§ 37 odst. 1) při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
předplatitele
 +420 222 539 333  info@pomaterske.cz
Komplexní on-line knihovna odborných textů pro ženy, které se po mateřské dovolené vracejí do práce. Pravidelný informační servis zahrnuje legislativní novinky,  úplná znění právních předpisů, odborné články z oblasti sociální, právní i manažerské.

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Právní jistota, z textů se prokliknete přímo do 
  aktuálního zákona, vyhlášky, sdělení či nařízení

  on-line knihovna odborných textů pro ženy,
  které se po mateřské dovolené vracejí do práce.
 • Renomovaný autorský kolektiv, autoři působí
  na ministerstvech, univerzitách, v profesních a oborových
  sdruženích, advokátních kancelářích.

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: