dnes je 25.7.2024

Input:

20/2004 F.z., Pokyn č. D-261: Rozhodnutí o prominutí daně silniční

20/2004 F.z., Pokyn č. D-261: Rozhodnutí o prominutí daně silniční
Pokyn č. D - 261
Rozhodnutí o prominutí daně silniční
 
Referent: Jiří Šabata, tel.: 257 042 244
Č. j.: 534/40 379/2004 ze dne 5. dubna 2004
Ministerstvo financí rozhodlo podle ustanovení § 55a odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a
promíjí
daň silniční a zálohy na daň silniční za období od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004, které připadají na vozidla registrovaná v zahraničí provozovaná na území České republiky osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky, osobami, které se zde obvykle zdržují (§ 2 odst. 4 zákona č. 586/1992
Nahrávám...
Nahrávám...