dnes je 25.7.2024

Input:

213/2018 Sb., Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019

č. 213/2018 Sb., Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. září 2018
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019
a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
Vláda stanoví podle § 107 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb.:
§ 1
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu
(1)  Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí 30 156 Kč.
(2)  Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 činí 1,0843.
§ 2
Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu
Pro rok 2019 výše
a)  první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu
Nahrávám...
Nahrávám...