218/2003 Sb., Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
(zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění …

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

 • A
 • A

218/2003 Sb., Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 218/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. června 2003
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
(zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
383/2005 Sb.
(k 1.12.2005)
v § 15 doplňuje odst. 6, v § 22 mění odst. 1, v § 81 doplňuje odst. 3
253/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá slova v § 21 odst. 1, § 24 odst. 1 písm. d) a § 35 odst. 5; v § 54 mění odst. 3 a vkládá odst. 4
345/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 26 odst. 3 a vkládá nový § 75a
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 21
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění; celkem 80 novelizačních bodů
181/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 14, § 17 a §70
301/2011 Sb.
(k 1.11.2011)
mění § 93 a vkládá nový § 95a
357/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 78 odst. 2
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 82 odst. 1
459/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 42 a § 44 odst. 2
193/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 63 a § 69
390/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 26, § 78 odst. 1 a 2
45/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 54 odst. 1
77/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
vkládá v části první hlavě II nový díl 8
86/2015 Sb.
(k 1.6.2015)
mění § 21 odst. 1 a 2, § 24 odst. 1 písm. d), § 35 odst. 5 a § 88a odst. 3
150/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 95a odst. 2 a 4
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část čtvrtou
55/2017 Sb.
(k 18.3.2017)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
57/2017 Sb.
(k 1.5.2017)
mění § 46 odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ODPOVĚDNOST MLÁDEŽE ZA PROTIPRÁVNÍ ČINY A SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Účel zákona a jeho vztah k jiným zákonům
(1) Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže.
(2) Projednáváním protiprávních činů, kterých se dopustili
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
předplatitele
 +420 222 539 333  info@pomaterske.cz
Komplexní on-line knihovna odborných textů pro ženy, které se po mateřské dovolené vracejí do práce. Pravidelný informační servis zahrnuje legislativní novinky,  úplná znění právních předpisů, odborné články z oblasti sociální, právní i manažerské.

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Právní jistota, z textů se prokliknete přímo do 
  aktuálního zákona, vyhlášky, sdělení či nařízení

  on-line knihovna odborných textů pro ženy,
  které se po mateřské dovolené vracejí do práce.
 • Renomovaný autorský kolektiv, autoři působí
  na ministerstvech, univerzitách, v profesních a oborových
  sdruženích, advokátních kancelářích.

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: