dnes je 25.7.2024

Input:

223/2016 Sb., Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění účinném k 21.11.2019

č. 223/2016 Sb., Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění účinném k 21.11.2019
ZÁKON
ze dne 28. června 2016
o prodejní době v maloobchodě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 3
276/2019 Sb.
(k 21.11.2019)
mění název zákona a § 1 a § 3
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Prodejní doba v maloobchodě
(1)  V maloobchodě1) je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích2)
a)  1. leden - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
b)  Velikonoční pondělí,
c)  8. květen - Den vítězství,
d)  28. září - Den české státnosti,
e)  28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,
f)  25. prosinec - 1. svátek vánoční a
g)  26. prosinec - 2. svátek vánoční.
(2)  V maloobchodě1) je zakázán prodej v den 24. prosince - Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.
(3)  Omezení prodejní doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužije na provozování
a)  prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2,
b)  čerpacích stanic s palivy a mazivy,
c)  lékáren,
d)  prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
e)  prodejen ve zdravotnických zařízeních,
f)  maloobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí3) , nouzový stav4) , stav ohrožení státu4) nebo válečný stav4) .
§ 2
Omezení stanovené v § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.
§ 3
Přestupky
(1)  Právnická nebo
Nahrávám...
Nahrávám...