dnes je 22.6.2024

Input:

230/2017 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 230/2017 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 20. července 2017
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.
 
Ministr:
v z. Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
 
náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
Příloha
Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
P.Č.
Název
IČO
Sídlo
Datum nabytí právní moci rozhodnutí *
Doba platnosti**
1
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
67985815
Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov
13. února 2013
5 let
2
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
68081707
Královopolská 135, 612 65 Brno
6. února 2013
5 let
3
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
60077344
Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
6. února 2013
5 let
4
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
86652036
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
6. února 2013
5 let
5
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
67985939
Zámek 1,252 43 Průhonice
6. února 2013
5 let
6
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
44994575
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
28. dubna 2013
5 let
7
Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
26722445
Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež
1. prosince 2013
5 let
8
COMTES FHT a. s.
26316919
Průmyslová 995, 334 41 Dobřany
4. ledna 2014
5 let
9
Česká geologická služba
00025798
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
24. ledna 2016
5 let
10
Česká zemědělská univerzita v Praze
60460709
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
28. dubna 2013
5 let
11
České vysoké učení technické v Praze
68407700
Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6
13. února 2013
5 let
12
Ekologické služby, s. r. o.
26733544
Tichá 784/4, 268 01 Hořovice
18. dubna 2015
5 let
13
ENKI o. p. s.
25173154
Dukelská 145, 379 01 Třeboň
28. března 2013
5 let
14
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
68378076
Na Florenci 3/1420, 110 01 Praha 1
11. května 2013
5 let
15
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
67985955
Jilská 361/1, 110 01 Praha 1
24. března 2013
5 let
16
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
68378271
Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
13. února 2013
5 let
17
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
67985823
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
13. února 2013
5 let
Nahrávám...
Nahrávám...