dnes je 19.6.2024

Input:

284/2021 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 284/2021 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 13. července 2021,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
372/2022 Sb.
(k 1.3.2023)
ruší v čl. XXIV bod 3
431/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
ruší v článku XXIX body 11 a 12
457/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
ruší v čl. LXXIII bod 2
149/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění části šestou, sedmou, osmou, patnáctou, dvacátou šestou, dvacátou osmou, třicátou, padesátou, padesátou čtvrtou a padesátou osmou
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
ruší části první, třicátou sedmou a padesátou druhou; mění části druhou, třetí, sedmnáctou, dvacátou druhou, dvacátou třetí, dvacátou čtvrtou, dvacátou devátou, třicátou čtvrtou, čtyřicátou první a padesátou devátou
178/2023 Sb.
(k 23.7.2023)
ruší v čl. XXXVI bod 6
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
v čl. XVI ruší body 1, 4, 5, 7 a 9
465/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění čl. LXXIX
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 152/2023 Sb. k 1.7.2023)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o požární ochraně
Čl. II
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:
1. Za § 7 se vkládají nové § 8 a 9, které znějí:
㤠8
(1)  Zařízení sociálních služeb, které poskytuje služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, musí být v části stavby, v níž je služba poskytována, vybaveno
a)  elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení nad 50 osob,
b)  zařízením autonomní detekce a signalizace, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení 50 osob nebo nižší, pokud není vybaveno podle písmene a).
(2)  Pokud je ve stavbě provozováno více zařízení sociálních služeb, která poskytují služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, a součet ubytovací kapacity těchto zařízení je nad 50 osob, postupuje se podle odstavce 1 písm. a).
(3)  Na žádost provozovatele elektrické požární signalizace v části stavby, kde je poskytována sociální služba podle odstavce 1, hasičský záchranný sbor kraje připojí elektrickou požární signalizaci podle odstavce 1 písm. a) prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje, po splnění podmínek pro toto připojení.
(4)  Hasičský záchranný sbor kraje žádost podle odstavce 3 posoudí a písemně žadateli sdělí, za jakých podmínek lze připojení realizovat. Smlouva o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany obsahuje zejména označení smluvních stran a podmínky připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany. Jednorázová úhrada za připojení a měsíční cena za připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany se nevyžaduje.
§ 9
(1)  Nemovitou národní kulturní památku, která je vybavena elektrickou požární signalizací, lze na žádost provozovatele elektrické požární signalizace připojit prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje.
(2)  Hasičský záchranný sbor kraje žádost posoudí a písemně žadateli sdělí, za jakých podmínek lze připojení realizovat. Smlouva o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany
Nahrávám...
Nahrávám...