dnes je 20.4.2024

Input:

290/2018 Sb., Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí

č. 290/2018 Sb., Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. prosince 2018
o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje ocenění udělovaná Ministerstvem zahraničních věcí a podmínky pro jejich udělování.
§ 2
Ocenění udělovaná Ministerstvem zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí může udělovat tato ocenění:
a) Medaili ministra zahraničních věcí „Za zásluhy o diplomacii” (dále jen „medaile ministra”),
b) Cenu Gratias agit (dále jen „cena”).
§ 3
Medaile ministra
(1) Medaile ministra se uděluje fyzické nebo právnické osobě za zásluhy o rozvoj diplomacie a zahraničních vztahů České republiky. Fyzické osobě lze medaili ministra udělit též in memoriam.
(2) Při výběru osoby navrhované na udělení medaile ministra se zohlední tato kritéria:
a) mimořádný nebo dlouhodobý přínos pro českou diplomacii,
b) mimořádný nebo dlouhodobý přínos pro českou zahraniční politiku, nebo
c) mimořádné zásluhy při rozvoji mezinárodních vztahů mezi Českou republikou a jinými státy nebo mezinárodními organizacemi.
(3) Medaili ministra tvoří medaile, odznak, diplom a etue.
(4) Medaile má kulatý tvar o průměru 35 mm a je ražena ze stříbra. Na lícové straně medaile je vyobrazen Černínský palác a text „Za zásluhy o diplomacii”. Na rubové straně jsou vyobrazeny stylizovaná zeměkoule překrytá obrysem mapy České republiky a logo Ministerstva zahraničních věcí a vyryto evidenční číslo. Medaile je zavěšena na tříbarevné stuze. Medaile je doplněna odznakem ze stříbra o velikosti 12 mm, který je zdrobnělinou lícové strany medaile.
§ 4
Cena
(1) Cena se uděluje fyzické nebo právnické osobě za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Fyzické osobě lze cenu udělit též in memoriam.
(2) Při výběru osoby navrhované na udělení ceny se zohlední tato kritéria:
a) mimořádné zásluhy o šíření dobrého jména České republiky v
Nahrávám...
Nahrávám...