dnes je 19.6.2024

Input:

302/2021 Sb., Nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 302/2021 Sb., Nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou, ve znění účinném k 1.7.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. července 2021
o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
137/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 1, § 2, § 3 a vkládá § 3a
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Udělovaná ocenění
Národní sportovní agentura může udělovat tato ocenění:
a)  Ocenění předsedy Národní sportovní agentury pro sportovce za medailové umístění na olympijských, paralympijských a deaflympijských hrách a na Global Games pořádaných Mezinárodní asociací pro sport osob s mentálním postižením (dále jen „Global Games”),
b)  Ocenění předsedy Národní sportovní agentury pro nejlepší sportovce,
c)  Ocenění předsedy Národní sportovní agentury pro trenéry a členy realizačního týmu sportovce za medailové umístění sportovce nebo sportovního týmu na olympijských, paralympijských, deaflympijských hrách nebo na Global Games.
§ 2
Ocenění předsedy Národní sportovní agentury pro sportovce za medailové umístění na olympijských, paralympijských a deaflympijských hrách a na Global Games
(1)  Ocenění podle § 1 písm. a) se uděluje sportovci za medailové umístění na olympijských, paralympijských nebo deaflympijských hrách nebo na Global Games.
(2)  Ocenění podle § 1 písm. a) tvoří věcné nebo peněžní ocenění zohledňující medailové umístění sportovce na olympijských, paralympijských nebo deaflympijských hrách nebo na Global Games. Hodnota jednotlivého ocenění nesmí přesáhnout 2 500 000 Kč.
§ 3
Ocenění předsedy Národní sportovní agentury pro nejlepší sportovce
(1)  Ocenění podle § 1 písm. b) se uděluje sportovci za vynikající výsledek ve významné mezinárodní sportovní soutěži, za mimořádný sportovní výkon nebo za vynikající reprezentaci
Nahrávám...
Nahrávám...