dnes je 25.7.2024

Input:

48/2004 F.z., Pokyn č. D-271: k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 132/2003 Sb.m.s.)

48/2004 F.z., Pokyn č. D-271: k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 132/2003 Sb.m.s.)
Pokyn č. D-271
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 132/2003 Sb.m.s.)
 
Referent: Marie Kamanová, tel.: 257 043 398
Č. j.: 49/110 008/2004 - 494
Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Filipínami tento Pokyn:
Článek 1
Smlouva mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, byla podepsána v Manile dne 13. listopadu 2000. Smlouva vstoupila v platnost dne 23. září 2003. Podle článku 27 se její ustanovení uplatňují takto:
a)  pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované nerezidentům k 1. lednu 2004 nebo později; a
b)  pokud jde o ostatní daně, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2004 nebo později.
Článek 2
Podle článků 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12 (Licenční poplatky) smlouvy mají osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu, nárok na snížení daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě. Na některé úroky se ve státě zdroje uplatňuje úplné osvobození od daně (odst. 3 článku 11).
Pro uplatnění snížení daně nebo osvobození musí
Nahrávám...
Nahrávám...