dnes je 19.6.2024

Input:

5/2019 F.z., Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

5/2019 F.z., Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Název bankovního účtu
Předčíslí bankovního účtu
Vymáhání a exekuce
35
Daň z elektřiny
609
Daň ze zemního plynu
617
Daň z pevných paliv
625
Vymáhání pro úřady práce
668
Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu
756
Vracení spotřební daně z minerálních olejů ozbrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil ČR
764
Vracení spotřební daně osobám požívajících výsad a imunit
772
Spotřební daň z vína a meziproduktů
780
Spotřební daň z minerálních olejů
799
Pokuty a náklady řízení uložené obcí (příjem obce)
1708
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství
1732
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (rozpočet kraje)
1740
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (rozpočet obce)
1759
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti
1767
Odvody za odnětí půdy do státního rozpočtu
1775
Pokuty dle z. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
1783
Pokuty za kontrolní vážení dle z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
2620
Pokuty dle z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
2700
Poplatky z biopaliv
2719
Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
2751
Pokuty dle z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
2778
Náklady spojené se správním vyhoštěním cizince
3615
Pokuty v blokovém řízení na místě zaplacené a terminály
3746
Pokuty ve správním řízení na místě nevybrané
3754
Poplatky dle z. č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon
3770
Pokuty dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
3797
Příslušenství daní
4706
Ostatní příjmy
4757
Spotřební daň z tabákových výrobků
4765
Spotřební daň z piva
4773
Spotřební daň z lihu
4781
Pokuty uložené v souvislosti s EET a hazardem
4837
Pokuty uložené za porušení předpisů k ochraně životního prostředí (50% rozpočet SFŽP a 50% rozpočet obce)
5610
Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla
5792
Depozitní účet, cizí prostředky
6015
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách
6701
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů (100% rozpočet SFŽP)
6728
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech
6736
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 117-120) a dle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích (§ 34)
6744
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech (rozpočet obce)
6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech (rozpočet SFŽP)
6779
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech
6787
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 122)
6795
Souhrnný účet příjmů z celního řízení
7771
Nahrávám...
Nahrávám...