dnes je 13.6.2024

Input:

54/2018 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

č. 54/2018 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 20. března 2018
o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2017 - 2018, který byl uzavřen dne 28.
Nahrávám...
Nahrávám...