dnes je 23.5.2024

Input:

594/2006 Sb., Nařízení vlády o přepisů znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy, ve znění účinném k 9.5.2007

č. 594/2006 Sb., Nařízení vlády o přepisů znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy, ve znění účinném k 9.5.2007
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2006
o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
100/2007 Sb.
(k 9.5.2007)
mění přílohy č. 1 a 2
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb.:
§ 1
Toto nařízení stanoví závazná pravidla pro přepis znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy.
§ 2
(1) Přepis znaků latinky je stanoven v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Přepis znaků cyrilice je stanoven v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 594/2006 Sb.
PŘEPIS ZNAKŮ LATINKY
I. Přepis
Nahrávám...
Nahrávám...