dnes je 26.5.2024

Input:

83/2018 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

č. 83/2018 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. května 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních
udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
㤠1
Ocenění v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může udělovat tato ocenění:
a) Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
b) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů,
c) Plaketu Františky Plamínkové,
d) Cenu Milady Paulové,
e) Evropskou jazykovou cenu Label a ocenění Evropský učitel jazyků,
f) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách,
g) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce,
h) Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
i) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Fair Play”,
j) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží,
k) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Talent”,
l) Medaili J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze,
m) Medaili Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.
(2) Česká školní inspekce může udělovat Medaili České školní inspekce „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání”.”.
2. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří v prvním stupni diplom a stříbrná medaile a ve druhém stupni diplom a bronzová medaile.”.
3. V § 3 odst. 2 se částka „25 000 Kč” nahrazuje částkou „50 000 Kč”.
4. § 4 včetně nadpisu zní:
㤠4
Plaketa Františky Plamínkové
(1) Plaketa Františky Plamínkové se uděluje fyzické osobě za statečnost v boji proti zlu a nenávisti a projevenou morálnost a smysl pro spravedlnost. Oceňuje se rozhodné jednání v náročné a tíživé situaci, ve které se tyto lidské vlastnosti projevily.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a plaketa.”.
5. V § 5 odstavec 2 zní:
„(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši do 250 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno pouze jedno toto ocenění.”.
6. § 7 včetně nadpisu zní:
㤠7
Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách
(1) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách se uděluje sportovci za medailové umístění na olympijských nebo paralympijských hrách.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří věcné nebo peněžní ocenění zohledňující medailové umístění sportovce na olympijských
Nahrávám...
Nahrávám...