dnes je 25.7.2024

Input:

Co už umí a jak napomáhat dalšímu vývoji - 5. až 6. měsíc

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4 Co už umí a jak napomáhat dalšímu vývoji - 5. až 6. měsíc

Autor: PhDr. Daniela Sobotková, CSc., PhDr. Jaroslava Dittrichová, CSc.

Ve věku 5 až 6 měsíců již děti nemají problémy s držením hlavičky. Drží ji pevně a hrdě vztyčenou, i když leží třeba na bříšku (viz obr. 1). Některé děti ji zvědavě zdvihají dokonce i tehdy, leží-li na vodorovné podložce na zádech. V této poloze už jsou přímo „mistři“. Hra s ručkama a prstíky jim již nestačí, začnou si hrát s nožkama, které zdvihají vysoko nad podložku. Nejdříve si ručkama sahají na kolínka, ale záhy se objeví i hra s chodidly. V těchto dovednostech můžeme naše maličké podporovat tím, že si hrajeme také s jeho nožkama, zejména když je nahaté. Takovou radostnou hru je vhodné doprovázet veselými rytmickými říkánkami, např. „Kovej, kovej kováříčku“. Vedle motorické dovednosti tak můžeme zároveň rozvíjet i řeč a sociální chování.

Obr. 1 - Na bříšku drží dítě hlavičku jistě a hrdě vztyčenou

Také v poloze na bříšku dochází k dalším pokrokům, nejen v držení hlavičky. Díky tomu, že děti již lépe zvládají pohyby celého trupu, se postupně samy začnou přetáčet na bříško. O tom, že je k této dovednosti můžeme lákat např. hračkou, za níž se nejdříve natočí na bok, jsme se již zmínily při popisování dovedností dětí ve věku 3-4 měsíců. Pro šestiměsíční děťátko by samostatné přetočení na bříško a vzpírání na natažených ručkách o dlaně neměl být již žádný problém. Děti zde dokonce přenášejí váhu z jedné ručy na druhou, což jim umožňuje aktivně uchopovat hračky i v této poloze.

Do sedu se v tomto věku naši malí zatím zpravidla bez pomoci nedostanou a my bychom je neměli často posazovat, natož podkládat polštářem a déle je nechávat v této poloze. Poloha na bříšku je pro zdravý vývoj daleko důležitější. Posadit dítko můžeme jen na chvilku, nejlépe na našem klínu u stolu, a sledovat jeho další vývojové pokroky ve snaze dosáhnout na věci, které před ním leží.

DALŠÍ ROZVOJ SOUHRY OKO-RUKA

V 5. měsíci děti zatím nedovedou cíleně sáhnout někam do dálky, spíše se jim daří zachytit vše, co je v jejich blízkosti. Hračku ohmatávají a přendavají z jedné ručky do druhé. Takové ohmatávání a uchopování má pro ně velký význam. Poznávají tím různé tvary, hmotnost, povrch apod. Měli bychom proto našim maličkým nabízet hračky z různých materiálů a různé velikosti. Nemusejí to však být jen hračky. Stačí třeba obyčejná lžička, lehký hrníček s ouškem či bez ouška a nebo různé barevné mašličky.

V 6. měsíci zpravidla již nastává cílené sahání po věcech, které má dítě před sebou, přičemž se objevuje častěji sahání a ucho

pování každou ručkou zvlášť (viz obr. 2). Že děťátko ještě stále chce vše, co uchopí, prozkoumat také ústy (viz obr. 3), nemusíme asi připomínat. Po takovém „ústním“ prozkoumání si dále prohlíží zajímavou věc a prozkoumává ji oběma ručkama (viz obr. 4).

Obr. 2 - Objevuje se jedostranné sahání

Obr. 3 - Po uchopení se dítě snaží dát zvonek do úst

Obr. 4 - Uchopené věci prozkoumávají děti oběma ručkama

ZÁJEM O DETAILY A ROZVOJ ÚCHOPU

Děti si obvykle začnou všímat i různých detailů na předmětech či hračkách. Někdy registrují již i velmi malé věci, jak vidíme na obrázku 5, kde chlapeček pozorně sleduje malinkou kuličku a přibližuje k ní ručku. Některé děti se dokonce snaží i takové drobnosti uchopit. Pohyby ruček a prstíků však ještě nejsou tak dokonalé, takže se to často nepodaří. Děti v tomto věku sahají zejména po velmi malých předmětech takzvaným hrabavým způsobem, kdy se může nakonec podařit, že všechny prstíky shrábnou žádanou věc do dlaně. Sahání po větších předmětech již zpravidla nedělá takové problémy a při jejich uchopení se začíná objevovat paleček v opozici k ostatním prstům.

Takové uchopování a zacházení s věcmi není jen procvičování jemné motoriky prstíků a smyslů, ale je to skutečné poznávání, učení a důležité cvičení v myšlení, paměti a pozornosti.

Obr. 5 - Dítě má zájem i o velmi malé předměty

POZNÁVÁNÍ SOUVISLOSTÍ, PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ

Děťátko začíná stále zřetelněji poznávat souvislosti, příčiny a následky nějakého dění. Např. při hře s gumovou pískací hračkou se již neleká náhlého zapísknutí, ale mačká hračku úmyslně. Děti v tomto věku mívají obvykle radost z

Nahrávám...
Nahrávám...