dnes je 20.4.2024

Input:

Dudlík ano či ne? A jak dlouho?

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3 Dudlík ano či ne? A jak dlouho?

PhDr. Jaroslava Dittrichová CSc. PhDr. Daniela Sobotková CSc.

Takové otázky si rodiče často pokládají. Jsou však příliš obecná a nejde na ně jednoduše odpovědět. Záleží totiž na řadě okolností, za kterých je dobré dát, či nedávat dítěti dudlík a kdy se ho případně zbavit.

Nejprve si však musíme popsat, co se děje, když malému dítěti dáme dudlík. Některé dítě ho odmítne, jiné ho naopak začne, dychtivě sát. Tyto sací pohyby se liší od sání, kterým dítě získává potravu – mají jiný rytmus, sílu i průběh. Studie ukazují, že sání mléka a sání nepotravové se uskutečňují různými mechanismy a navzájem se neovlivňují. Proto se maminky nemusí bát, že dítě odmítne kojení, když mu dají dudlík, z kterého žádná potrava neteče.

Sání dudlíku děti uklidňuje, méně vnímají bolest, přestávají plakat, zpomaluje se jim tep srdce, klesá krevní tlak, což v důsledku snižuje výdej energie. To vše je výhodné pro děti raného věku, které bývají často neklidné, mají přerušovaný spánek a jejich schopnost setrvat v klidném bdění je ještě velmi omezená. Z toho vyplývá jeden závěr: Pro dítě raného věku může být dudlík velmi užitečný, protože se jím obvykle uklidní.

Sání dudlíku je spojeno s příjemnými pocity. Asi proto si dítě na dudlík může zvyknout tak, že se ho nechce vzdát a vyžaduje ho, i když už je větší a mělo by být schopno se samo uklidnit. Místo aby si za bdění čile hrálo, může pak pasivně ležet a dumlat. Navíc studie upozorňují, že u starších dětí může dlouhodobé sání dudlíku zvyšovat kvasinkové infekce v ústech i zubní kaz, a způsobovat předkus. Z těchto údajů vyplývá další závěr: Zhruba po prvním roce života by se rodiče měli snažit podávání dudlíku omezovat. Obecně bychom mohli tedy prozatím říci: V prvních měsících života, kdy je dítě ještě značně nezralé, může být dudlík prospěšný, ale s postupujícím věkem jeho prospěšnost by měla mizet.

Do hry však vstupují ještě další důležité okolnosti v tom, zda je dudlík pro dítě užitečný: Jsou to individuální zvláštnosti dítěte. Dítě přichází na svět s určitými dispozicemi, na jejichž základě, spolu s vlivy prostředí, se vytváří individuálně příznačné chování. Výrazné individuální rozdíly v chování se vyskytují už od novorozeneckého věku. Děti se např. liší v pohyblivosti nebo v množství pláče. Některé děti jsou dráždivější a cítí se lépe, když k nim z prostředí doléhá méně podnětů a ne příliš intenzivních. Takových podnětů se mohou dokonce lekat a mohou v nich vyvolávat pláč. Citliví rodiče berou proto ohled na tyto individuální zvláštnosti dítěte. Dětem, které jsou klidné, nemusí dudlík vůbec nabízet, protože je to zbytečné. U plačtivých, neklidných dětí by mohl být dudlík naopak prospěšný. Proto kategorické odmítání dudlíku u malých dětí není správné.

Odvykání dudlíku. Stává se, že si dítě na dudlík zvykne a nechce se ho vzdát, i když už vyrostlo a bylo by schopné se bez něj obejít. Objevují se tak další otázky: Jak odvykat dudlíku? Jak mají rodiče postupovat?

Záleží opět na více okolnostech. K nim patří denní doba a stav dítěte. Domníváme se, že dvouči tříleté děti by

Nahrávám...
Nahrávám...