Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Faktory ovlivňující kvalitu naslouchání

16.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktory ovlivňující kvalitu naslouchání

Poslouchání

Je jednou ze základních komunikačních dovedností (vedle čtení, psaní a mluvení). V komunikačních procesech zaujímá největší část času.

Upozornění
Faktory, které ovlivňují kvalitu poslouchání

Poslouchání je složitý proces vnímání vyžadující komplexní reakci. Je možno jej rozdělit do čtyř fází:

  1. Třídící selekce

  2. Udržení pozornosti

  3. Setřídění myšlenek

  4. Pamatování si

1. Třídící selekce

Při poslouchání je třeba filtrovat nezávažná sdělení (a zvuky) a přivést vnímání k pozornosti. Pozornost, díky které výběrově člověk reaguje na zvuky, se označuje jako selektivní pozornost. Je to mimořádná schopnost umožňující eliminovat všechny zvuky, které ruší při vnímání závažné informace.

Příklad: asistent telefonuje, venku jezdí autobusy, tiskne tiskárna….

 

2. Udržení pozornosti

Míra pozornosti je odlišná individuálně a záleží především na těchto faktorech:

  • důležitost sdělení pro příjemce (významnost),

  • zajímavost (nové zprávy pozornost upoutávají více než informace, které se stále opakují nebo doplňují dřívější známé informace),

  • atraktivita sdělujícího (z hlediska sociálního postavení, důležitosti, fyzické krásy),

  • způsob prezentace informací - využití nonverbálních prostředků (hlasitost řeči, užívání pauz, oční kontakt …) a práce s informacemi (opakování, zdůraznění klíčových myšlenek, zpětná vazba),

  • psychická svěžest a aktivita (velká únava a roztržitost zabraňuje udržení pozornosti).

 

3. Setřídění myšlenek

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: