Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 8. lekci

31.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

802
Kontrolní otázky a procvičení k 8. lekci

1. OSVČ platí pojistné na nemocenské pojištění:

a) vždy za kalendářní měsíce, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění

b) jen když se přihlásí k účasti na nemocenské pojištění

c) neplatí, neboť OSVČ nemohou být účastny nemocenského pojištění

2. Pojistné na sociální pojištění je splatné:

a) do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se pojistné odvádí, a to bez ohledu na den určený pro výplatu mezd

b) do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se pojistné odvádí

c) v den, který je zaměstnavatelem určen pro výplatu mezd

3. Zaměstnanec v pracovním poměru je poplatníkem:

a) pojistného na důchodové pojištění

b) pojistného na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

c) není poplatníkem na sociální pojištění, toto pojistné za něj platí zaměstnavatel

4.

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: