Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mozkocvična - testy a cvičení

5.10.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mozkocvična – testy a cvičení

V první část naší poslední mozkocvičny absolvujete soubor testů, jejichž výsledky poskytnou každému informaci o vlastní paměti. Na základě bodování pak vyplníte schéma, které Vám odhalí silné stránky, i ty, na nichž je třeba ještě pracovat. Výhodou tohoto testu je, že se k němu můžete po čase znovu vrátit a ověřit si, zda nastalo určité zlepšení.

Vedle psacích potřeb bude potřebovat také stopky, protože budete pracovat v určitém časovém limitu. Buďte poctiví k sobě i ke své paměti. Test je jen Váš a je obrazem Vaší metapaměti!

Soubor úloh se bude týkat ohodnocení jednotlivých typů paměti, s nimiž jste se setkali v průběhu on-line kurzu. V závěru tohoto bloku najdete tabulku, do níž si k jednotlivým úkolům můžete vpisovat dosažené výsledky.

Soubor testů A1-A7

Hodnocení všech 7 testů této části naleznete na jejím konci.

Test A: Krátkodobá paměť – paměť na čísla

Tento test, jen s jinými číslicemi, jste si již vyzkoušeli v 10. lekci. Aby bylo měření profilu Vaší paměti opravdu vypovídající, buďte ke své paměti poctiví, případně požádejte o pomoc pro nadiktování číselných řad někoho ze svého okolí.

Zadání:

Vaším úkolem je zapamatovat si vždy na každém řádku čísla v přesném pořadí. Zakryjte postupně řádek po řádku zadání a vždy zapište číslice tak, jak jste si je zapamatovali.

Test A2: Verbální paměť – hodnocení krátkodobé paměti pomocí seznamu slov

Zadání:

Nastavte si měřič času a během 1 minuty si zapamatujte co nejvíce z následujícího seznamu slov. Potom seznam zakryjte a vyjmenujte všechna slova, která si vybavíte.

svetr panenka letadlo stůl 
motocykl koberec pexeso klobouk 
židle auto ponožky kuličky 
stavebnice halenka křeslo vlak 

Test A3: Vizuální paměť - hodnocení krátkodobé paměti pomocí obrázků

Zadání:

Nastavte si měřič času a během 1 minuty si zapamatujte co nejvíce z následujících obrázků. Potom seznam zakryjte a vyjmenujte všechny obrázky, které si vybavíte.

Test A4: Vizuálně-prostorová paměť

Zadání:

Vybavte si znovu 16 předchozích obrázků a zkuste je umístit vždy do správného sektoru, tak, jak byly zobrazeny v testu A3.

 • V kterém sektoru se nachází jablka?

 • Je vrtulník a hasičské auto v levé nebo v pravé polovině obrazce?

 • Který dopravní prostředek leží v levém horním rohu?

 • Je půllitr piva a pečená kachna v sektoru A a B nebo B a D?

 • Kde se nachází otevřená kniha?

 • Byl mezi obrázky v sektoru B gramofon?

 • Které ovoce je v sektoru A?

 • V kterém ze čtyř sektorů není ovoce?

 • Je v levém dolním rohu kytara?

Test A5: Verbální učení

Zadání:

Vraťte se znovu k testu A2 a ještě jednou si opět ve stejném časovém limitu 1 minuty zopakujte seznam uvedených slov. Pak napište všechna slova, která jste si zapamatovali tentokrát. O kolik prvků se zlepšil Váš výkon?

Test A6: Pracovní paměť

Zadání:

Zapamatujte si během 90 sekund Beaufortovu stupnici síly větru:

Zdroj internet

Po uplynutí časového limitu zakryjte zadání a zapište do jednotlivých řádků to, co jste si zapamatovali.

1. __________________ 
2. __________________ 
3. __________________ 
4. __________________ 
5. __________________ 
6. __________________ 
7. __________________ 
8. __________________ 
9. __________________ 
10. __________________ 
11. __________________ 
12. __________________ 
13. __________________ 

Test A7: Kontextová paměť – paměť na logické souvislosti

Zadání:

Přečtěte si dvakrát za sebou pozorně následující text, který je nabitý událostmi a fakty. Potom text zakryjte a bez zrakové podpory zapište co nejpřesněji celý obsah textu. Věřím, že se Vám podaří zaznamenat co nejvíce detailů a přesných slovních spojení použitých v textu.

Text:

Jiří Hradecký se svou manželkou Renatou se rozjeli v sobotu dopoledne do obchodního domu nedaleko Pardubic, aby si vybrali nový nábytek. Jiřímu se už dlouho líbí světle modrá pohovka, ale Renata se domnívá, že by barevně neladila s jejich vínovým kobercem v obýváku. Renata by si raději vybrala pohodlný ušák smetanové barvy, jenže ten se Jiřímu zdá příliš drahý. Je potřeba také zařídit dětský pokoj a pracovnu Jiřího, proto jdou také do oddělení dětského a kancelářského nábytku. Jiří touží po koženém otáčecím křesle a malému Denisovi by se jistě líbil modrý regál na modely autíček. Je pomalu čas k obědu, tak se na chvíli zastaví v rychlém občerstvení a dají si oba zeleninový salát s kuřecím masem a nealkoholické pivo. U vedlejšího stolu sedí soused Vondra a má vedle sebe položený modrý kobereček a varnou konvici. To připomene Renatě, že ještě nekoupila nic mamince, tak zaběhne do oddělení domácích potřeb. Koupí tam modrý džbánek s bílými puntíky a přihodí do košíku ještě dvě chňapky.

Vyhodnocení testů A1-A7

Test A1: Krátkodobá paměť

Spočítejte počet číslic, která jste byli ještě schopni zopakovat správně a v přesném pořadí.

Hodnocení:

 • méně než 5 = slabé,

 • 6-8 číslic = průměrné,

 • víc než 9 = velmi dobré.

Test A2: Verbální paměť

Kolik slov jste si v časovém limitu zapamatovali? Za každé slovo, které jste si správně vybavili, si přidělte 1 bod (celkem 16).

Hodnocení:

 • méně než 5 = slabé,

 • 5-9 = průměrné,

 • 10-12 = velmi dobré,

 • 13-16 = vynikající (v tomto případě jste určitě i v krátkém časovém limitu zaznamenali, že je slova možné seskupit do 4 kategorií).

Test A3: Vizuální paměť

Hodnocení i tentokrát odpovídá vzorci krátkodobé paměti.

Hodnocení:

 • méně než 5 = slabé,

 • 5-9 = průměrné,

 • 10-12 = velmi dobré,

 • 13-16 = vynikající (v tomto případě jste určitě i v krátkém časovém limitu zaznamenali, že je obrázky možné seskupit do kategorií).

Test A4: Vizuálně-prostorová paměť

 • C

 • v levé

 • motocykl

 • B a D

 • A

 • ano

 • třešně

 • B

 • ne, je v pravé

Za každou správnou odpověď si zapište 1 bod.

Hodnocení:

 • méně než 3 = slabé,

 • 4-6 = průměrné,

 • 7-9 = velmi dobré.

Test A5: Verbální učení

Hodnocení:

 • 5 a méně = slabé,

 • 6-10 = průměrné,

 • 11-16 = vynikající.

Čím je rozdíl ve výsledku mezi první a druhým řešením testu větší, tím lepší je vaše schopnost svůj paměťový výkon zlepšit učením (opakováním).

Test A6: Pracovní paměť

Kolik označení jste si v časovém limitu zapamatovali? Za každé správné si přidělte 1 bod (celkem 13).

Hodnocení:

 • 4 a méně = slabé,

 • 5-8 = průměrné,

 • 8-10 = velmi dobré,

 • 11-13 = vynikající.

Test A7: Kontextová paměť

Zapamatovali jste si kontext? Pokud se Vám podařilo zachytit všechny souvislosti, máte dobrou kontextovou paměť. Jestli také máte smysl pro detail a podařilo se Vám zachytit většinu z 32 faktů, které jsou v textu obsaženy, zjistíte, když si přidělíte 1 bod za každý podtržený klíčový výraz.

Jiří Hradecký se svou manželkou Renatou se rozjeli v sobotu dopoledne do obchodního domu nedaleko Pardubic, aby si vybrali nový nábytek. Jiřímu se už dlouho líbí světle modrá pohovka, ale Renata se domnívá, že by barevně neladila s jejich vínovým kobercem v obýváku. Renata by si raději vybrala pohodlný ušák smetanové barvy, jenže ten se Jiřímu zdá příliš drahý. Je potřeba také zařídit dětský pokoj a pracovnu Jiřího, proto jdou také do oddělení dětského a kancelářského nábytku. Jiří touží po koženém otáčecím křesle a malému Denisovi by se jistě líbil modrý regál na modely autíček. Je pomalu čas k obědu, tak se na chvíli zastaví v rychlém občerstvení a dají si oba zeleninový salát s kuřecím masem a nealkoholické pivo. U vedlejšího stolu sedí soused Vondra a má vedle sebe položený modrý kobereček a varnou konvici. To připomene Renatě, že ještě nekoupila nic mamince, tak zaběhne do oddělení domácích potřeb. Koupí tam modrý džbánek s bílými puntíky a přihodí do košíku ještě dvě chňapky.

Hodnocení:

 • méně než 12 klíčových výrazů = slabé,

 • 12–18 = průměrné,

 • 18-25 = velmi dobré,

 • 25-32 = vynikající!!!

Soubor testů B1-B3

Hodnocení všech 3 testů této části naleznete na jejím konci.

Test B1: Uchování informací v paměti - znovupoznávání

Předchozí úlohy byly zaměřeny na vybavení si informací. Následující cvičení je měřením uchování informací v paměti.

Zadání:

Přečtěte si následující slova a napište ta, s kterými jste se již setkali v testu A2.

tričko panenka vrtulník stůl 
motocykl koberec pexeso kulich 
židle auto ponožky kuličky 
míč košile lampa vlak 

Test B2: Uchování kontextových informací

Zadání:

Vzpomeňte si na příběh nakupujících manželů z testu A7. Zkuste bez předchozího opakování odpovědět na následující otázky:

 • Jak se jmenoval muž v textu?

 • V kterém dnu v týdnu se příběh odehrával?

 • Kterým směrem vyrazili manželé za nákupem?

 • Kolik modrých předmětů se v příběhu vyskytovalo?

 • Která oddělení obchodního domu navštívili?

 • Jak se jmenoval jejich syn?

 • Co poobědvali?

 • Jak se jmenoval soused?

 • Co koupili mamince?

 • Koupil soused koberec?

Test B3: Uchování vizuálních informací

Vybavte si ještě jednou sadu obrázků z testu A3 a vyjmenujte:

 • Kolik motorových prostředků bylo na obrázcích?

 • Byly tam od každého druhu ovoce vždy dva kusy?

 • Co bylo na společném

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: