Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela inkluzivní vyhlášky 2019

22.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1
Novela inkluzivní vyhlášky 2019

Bc. Lenka Polášková

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy podepsal novelu vyhlášky číslo 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Novela se připravovala více než rok a její podoba budí řadu diskusí a otázek. Protest proti podobě vyhlášky předneslo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, nebo například ombudsmanka Anna Šabatová. Nejedná se o „kosmetické úpravy” zmiňované vyhlášky, ale zcela zásadní změny v otázce pozice asistenta pedagoga ve školách, financování i financování podpůrných opatření. Účinnost vyhlášky je stanovena na 1. 10. 2019 a pro školy a školská zařízení bude opět znamenat změny ve struktuře administrativy. Posledním krokem bude schválení radou vlády.

Odůvodnění a nezbytnost navrhovaných úprav

Po zavedení systému podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) na základě novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.) a navazujících prováděcích právních předpisů (zejména pak vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů) byla v rámci analýzy implementace společného vzdělávání, zjištění České školní inspekce (dále ČŠI), Národního ústavu pro vzdělávání (dále NÚV) a praxe škol a školských poradenských zařízení (dále ŠPZ) identifikována některá legislativní pravidla, která praktické uplatnění podpůrných opatření (dále PO) zásadně komplikují a zasahují do plynulosti výuky všech žáků. Předkládaná právní úprava si klade za cíl tato pravidla pozměnit ve prospěch funkční aplikace PO. Operativní projednání návrhu právního předpisu je důležité z důvodu včasného nastavení podmínek efektivního a účelného využívání finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s původním záměrem systému PO. Dalším, ne méně důležitým, důvodem je nejlepší zájem žáků se SVP i všech dalších účastníků vzdělávacího procesu.

Personální podpora jedinců se SVP je jedním z opatření, které na jedné straně naplňuje individuální dimenzi inkluze, na druhé straně je rizikem pro její sociální rozměr. Navrhované změny počítají s omezením počtu AP na jednoho žáka ve třídě běžné školy. Jejich cílem je na jednu stranu poskytnout žákům se SVP individuální podporu, ale současně omezit

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: