dnes je 21.6.2024

Input:

Novinky v poskytování medikace a zdravotnických úkonů v praxi škol

17.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.1
Novinky v poskytování medikace a zdravotnických úkonů v praxi škol

Mgr. Lenka Polášková

1. 1. 2022 vešla v účinnost novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Doposud rovina medikace a zdravotnických úkonů nedávala řadě ředitelů a učitelů spát. Jaké změny novela přinesla? Na co si dát pozor? Jaké povinnosti a práva má zákonný zástupce dítěte, rodič a jaké škola?

Novela přinesla zásadní rozdíl ve vnímání prostředí dítěte. Prostředí školy se od 1. 1. 2022, stává tzv. vlastním, sociálním prostředím dítěte, kde je možná realizace zdravotnických úkonů poskytovatelem zdravotních služeb. Jako příklad lze uvést činnost terénních zdravotních sester. Této služby lze využít u dětí, které nejsou schopny realizovat zdravotnický úkon samy. V souladu se zněním § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, lze zdravotní služby poskytovat prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním služeb, přičemž pedagogický pracovník (logicky) tyto podmínky nesplňuje. Za způsobilost nelze považovat "proškolení" pedagogického pracovníka rodiči dítěte nebo absolvování kurzu zdravotníka zotavovacích akcí.

Mnozí ředitelé a pedagogičtí pracovníci velmi často v pedagogické praxi "tančí na tenkém ledě", ve snaze vyhovět rodičům realizují úkony, ke kterým nemají kvalifikaci, a tedy ani kompetence. V případě chybného úkonu mohou být důsledky fatální. Není výjimkou, že důvodem těchto kroků bývají také obavy z nařčení z diskriminace ze strany zákonných zástupců nebo rodičů. Doslova veřejným tajemstvím je pak situace ve školách zřízených podle ustanovení § 16 odst. 9 ŠZ (školského zákona), kde se realizují takřka na denním pořádku úkony, které mohou relevantně aplikovat pouze zdravotničtí pracovníci.

Desítky let chybí součinnost ministerstev a těmi, kteří na situaci doplácejí, jsou ředitelé školy a pedagogové, kteří jsou mezi "mlýnskými koly" požadavku rodiče a školského zákona.

Terénní zdravotní péče

Novelizaci zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách lze považovat za první krok k řešení situace. Ale rozhodně nelze vnímat situaci jako vyřešenou, nebo koncepčně dlouhodobě relevantní. V praxi totiž některé děti potřebují poskytnutí individuální pečovatelské péče po celou dobu pobytu ve škole. A tuto situaci terénní zdravotní sestra zkrátka nevyřeší. Koncept terénní zdravotní péče je všeobecně známý. Zdravotnický pracovník poskytne úkon v domácím prostředí, jedná se ale zpravidla o úkony jednorázově orientované. Například aplikace inzulinu. Jako problematickou lze také vnímat skutečnost, kdy se již nyní poskytovatelé terénní péče potýkají s nedostatkem zdravotních sester pro klienty v běžné domácí péči. Je tedy systém dostatečně připraven na aplikaci novely v síti škol, školských zařízení?

Je potřeba upozornit, že nelze zcela spoléhat na poskytovatele sociálních služeb. Tyto organizace jsou povinny postupovat v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Ovšem i tato právní norma má zásadní limity. Mnozí ředitelé spoléhají na zajištění osobního asistenta, ale ani ten nemůže realizovat všechny typy zdravotnických úkonů, pokud nesplňuje kvalifikaci podle zákona č. 372/2011 Sb., v platném znění.

Osobní asistent

Osobní asistent zajišťuje:

  • pomoc při péči o vlastní osobu (běžné úkony spojené s hygienou);

  • pomoc při zajištění stravy;

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti;

  • výchovné, aktivizační a vzdělávací aktivity;

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

  • pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (například doprovod na úřad apod.).

Osobní asistenti bývají většinou

Nahrávám...
Nahrávám...