dnes je 19.6.2024

Input:

Odpovědi na otázky z 12. lekce

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědi na otázky z 12. lekce

1. Podstatnými náležitostmi pracovní smlouvy jsou:

Pozor

  • druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,

  • místo nebo místa výkonu práce,

  • den nástupu do práce.

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, ale dovolat se neplatnosti lze pouze do doby, než bude započato s plněním pracovní smlouvy. Vadu formy lze i dodatečně odstranit.

2. Základní podmínkou, kterou zákoník práce pro dohodu o provedení práce stanoví, je limitní rozsah práce, která smí být na základě této dohody vykonána v jednom kalendářním roce. Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce, což se v rámci jednoho zaměstnavatele sčítá. Zákoník práce vyžaduje písemnou formu.  V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

3. Pracovní poměr lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud není doba trvání pracovního poměru sjednána v pracovní smlouvě, má se za to, že byl uzavřen na dobu neurčitou. Mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem je možné sjednat pracovní poměr na dobu určitou nejvýše tří let ode dne vzniku

Nahrávám...
Nahrávám...