dnes je 19.6.2024

Input:

Otázky k zopakování a procvičení 5. lekce

13.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky k zopakování a procvičení 5. lekce

1. V čem se odlišuje účetnictví od daňové evidence fyzických osob:

a) V účetnictví se účtuje o výnosech a nákladech a nikoli o příjmech a výdajích.

b) Pouze v účetnictví mohou vznikat ziskové nebo ztrátové kursové rozdíly.

c) V daňové evidenci nelze používat pro přepočet cizích měn tzv. pevný měnový kurs ČNB.

2. Jak se postupuje, když se liší účetní a daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku:

a) Pro účetní výsledek hospodaření se použijí účetní odpisy, pro základ daně ty daňové.

b) Pro účetní výsledek hospodaření i pro základ daně se použijí účetní odpisy.

c) Pro účetní výsledek hospodaření i pro základ daně se použijí daňové odpisy.

3. Kdy se v účetní jednotce jedná o

Nahrávám...
Nahrávám...