dnes je 20.4.2024

Input:

Otcové na rodičovské dovolené

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.2 Otcové na rodičovské dovolené

Autor: Ing. Táňa Chudáčková Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství

V současné době přibývá mužů, kteří si uvědomují důležitost své otcovské role a aktivně se zapojují do péče o děti a rodinu. Svým přístupem pomáhají zdravému vývoji dítěte, rozvoji partnerských vztahů i vztahu s dítětem a také vlastnímu osobnímu růstu.

NÁROK NA PRACOVNÍ VOLNO Z DŮVODU PÉČE O DĚTI MAJÍ OBA RODIČE

Rodičovskou dovolenou může čerpat matka, otec nebo oba rodiče současně. Rodiče se mohou na rodičovské dovolené také vystřídat. Otec může čerpat rodičovskou dovolenou již od narození dítěte, a to i v případě, že matka čerpá mateřskou dovolenou. O poskytnutí rodičovské dovolené musí rodič zaměstnavatele požádat, zaměstnavatel je však povinen této žádosti vyhovět. Rodičovskou dovolenou mohou rodiče čerpat do 3 let věku dítěte, není ji však nutno čerpat souvisle. Nastoupí-li rodič po rodičovské dovolené do zaměstnání a před dovršením 3 let věku dítěte se rozhodne začít opět čerpat rodičovskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jeho žádosti vyhovět. Zaměstnanec, který čerpá rodičovskou dovolenou, je kromě výjimečných případů stanovených zákonem chráněn proti propuštění a má nárok na návrat do zaměstnání na stejnou nebo odpovídající pozici.

Tip:Využijte možnosti, které tato úprava skýtá prostřídejte se na určitou dobu se svou partnerkou v čerpání rodičovské dovolené! Odpočiňte si od pracovních povinností, užijte si blízký kontakt s dítětem a umožněte své partnerce zůstat v kontaktu s pracovní dráhou.

V PRŮBĚHU RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ SE MŮŽETE REALIZOVAT VE SVÉ PROFESI

Rodič, který pobírá rodičovský příspěvek, se může věnovat i svému zaměstnání, jeho finanční příjem nárok na příspěvek neovlivňuje. Právní forma výdělečné činnosti na rodičovské dovolené není omezena - vedle různých typů dohod a práce na živnostenský list je možno uzavřít i pracovní poměr. Po dobu své výdělečné činnosti však musí rodič pobírající rodičovský příspěvek zajistit péči o dítě zletilou osobou, neboť dítě může být v jeslích nebo mateřské škole maximálně po dobu 5 dnů v měsíci (bez ohledu na délku návštěvy). Rodiče, kteří mají možnost se vedle péče o rodinu částečně věnovat i svému zaměstnání, se cítí spokojenější.

Tip: Pokud se rodičům podaří přizpůsobit časový plán své výdělečné činnosti potřebám partnera a rodiny, mohou se oba v určitém rozsahu věnovat i svému zaměstnání a v péči o děti a rodinu se střídat.

VHODNÝ ZPŮSOB PÉČE O DÍTĚ JE TŘEBA HLEDAT

Novopečení otcové často nemají předchozí zkušenost s malými dětmi a jejich představy o péči o dítě mohou být zkreslené. Domnívají se, že budou mít neustále situaci pevně v rukou a dítě si vychovají k obrazu svému. Jenomže najednou drží v náručí skutečné dítě, člověka, který má své vlastní nálady, pláče, nechce spát, neumí pít, nerad se převléká... a všechno je jinak. Uspokojit potřeby dítěte bývá někdy obtížné a vhodné postupy je možno najít jedině na základě každodenní zkušenosti. Potřeby dítěte se také v průběhu času mění. Matky se v péči o dítě cítí jistěji a snáze než otcové dokážou přístup k dítěti změnit. Otcové naopak častěji pociťují nejistotu, zda si počínají správně, obávají se zkoušet nové postupy a raději se drží zpátky. Některé přepečlivé matky svým sebejistým chováním

Nahrávám...
Nahrávám...