dnes je 20.4.2024

Input:

Principy verbální komunikace

15.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Principy verbální komunikace

Základní východiska:

Komunikace je kontinuální dvousměrný proces výměny informací mezi lidmi za účelem dorozumění.

 

Jedná se o nekonečný model, neboť lidé se obvykle potřebují několikrát vzájemně ovlivňovat a upravovat zprávu než dosáhnou shody. Proces může být přerušen, když se jeden z účastníků nesnaží o pochopení nebo když předpokládá, že druhý účastník mu automaticky rozumí.

 

Za komunikaci v organizaci odpovídají všichni „členové“ organizace. Tak, jak se „organizace chová“ ke svým lidem, tak se její lidé chovají uvnitř i navenek.

 

Prvky efektivní komunikace:

  • Zakódování – výběr takových slov, gest, mimiky apod., pomocí nichž komunikátor předpokládá, že příjemce zprávu pochopí.

  • Kanál – metoda použitá pro přenos - „dopravu zprávy“ od jedné osoby k druhé, volba nevhodného kanálu může vyvolat poruchy v komunikaci, nehospodárnost; pozor na zvyky v užívání určitého kanálu bez ohledu na vhodnost.

  • Dekódování – příjemce po

Nahrávám...
Nahrávám...