dnes je 23.5.2024

Input:

Role otce při výchově dětí

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.1 Role otce při výchově dětí

Ing. Táňa Chudáčková - Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství

Úloha otce při péči o děti a jejich výchově je velmi důležitá. Po dlouhou dobu se zdůrazňovala především úloha matky a „mateřského instinktu“, ale soudobé výzkumy ukazují, že schopností porozumět a vyhovět potřebám dítěte jsou stejně dobře vybaveni oba dva rodiče.

OTEC A MATKA JSOU PŘI PÉČI O DĚTI ROVNOCENNÝMI PARTNERY

Muži dokážou pečovat o děti stejně dobře jako ženy, instinktivně poznají, co dítě potřebuje, vědí, jak mají s dítětem zacházet. Denní rutina spojená s péčí o děti je však pro mnoho otců zcela novou zkušeností, a proto mohou zpočátku pociťovat nejistotu. Jakmile zjistí, že všechny každodenní úkony, jako je krmení, přebalování, koupání a oblékání, bez problémů zvládnou, nejistotu překonají a cítí se ve své nové roli spokojeně. Čím více se otec malému dítěti věnuje, tím více se jeho schopnosti v dané oblasti rozvinou.

Tip:Matka může v této situaci svým pozorováním otce podpořit, například: „Podívej, poznala tě a usmívá se“ nebo „Tvůj hlas ho vždycky uklidní.“

DĚTI SI VYTVÁŘEJÍ VZTAH A VAZBU K OBĚMA RODIČŮM

Na základě kontaktu v raném období se mezi rodičem a dítětem vytváří hluboké oboustranné pouto, které pro dítě představuje základ budoucího pocitu jistoty a má také zásadní význam pro soudržnost rodiny. Otec může být dítěti partnerem již od počátku života. Pokud se věnuje péči o dítě od prvních okamžiků, zahrne ho dítě mezi „své osoby“, v jeho náručí se zklidní a bude se u něho cítit stejně bezpečně jako u matky.

Tip: Děti potřebují, aby s nimi tátové v raném období byli pravidelně v blízkém kontaktu a projevovali bezpodmínečnou lásku a city. Tatínek by si neměl v počáteční fázi odepírat blízký kontakt s dítětem.

PRO ZDRAVÝ VÝVOJ DÍTĚTE JSOU OBA RODIČE STEJNĚ DŮLEŽITÍ

Je dobré, když se rodiče o miminko starají společně a mohou se při péči o rodinu a domácnost střídat. Specifické role otce a matky ve výchově jsou však nezastupitelné a vzájemně se doplňují. Matka je pro dítě po narození první blízkou osobou, ale vyloučení otce z péče o dítě může někdy i škodit. Otcové dětem zprostředkovávají důležité zkušenosti. Matky se například většinou snaží získat nerušený kontakt s dítětem, zajišťují mu péči a bezpečí, ale někdy mívají sklon brzdit poznávací aktivity dítěte. Naproti tomu otcové častěji přicházejí k dítěti bez pečovatelských záměrů, hrají si s ním uvolněnějším způsobem, více experimentují, zjišťují, co už dítě umí, podněcují jeho odvahu a aktivitu a častěji mu zprostředkovávají kontakt s vnějším světem. Tím rozvíjejí jiné

Nahrávám...
Nahrávám...