dnes je 15.6.2024

Input:

Senior

11.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.21
Senior

Mgr. Michaela Štolcová

Když se na stáří podíváme z demografického hlediska, tak seniorů jednoznačně přibývá. Podle statistického úřadu má být do roku 2050 v ČR až 2/3 obyvatel kolem 65. roku a také stoupá počet seniorů ve věku přes 80 let.

Věk seniorů se zvyšuje v důsledku lepší prevence, která v minulých letech nebyla tak dobře propracovaná jako dnes. Proto se stává péče o seniory a prodlužování jejich života jednou z priorit. Společnost, ale i jednotlivé projekty se snaží o zkvalitnění a naplnění života ve stáří, pro tuto skupinu obyvatel je důležité začleňování do společenského dění. Dnešní společnost řeší problém tzv. sociálního vyloučení seniorů. Co to znamená? – Senior se cítí frustrovaný, dochází ke ztrátě sebeúcty, odmítá cokoli nového, rezignuje. K tomuto sociálnímu vyloučení dochází na podkladě několika faktorů:

  • chudoba – senior je závislý pouze na své penzi,

  • je nezaměstnatelný,

  • zdravotní potíže, které ho v určitých činnostech limitují,

  • neznalost nových technologií,

  • prostorová izolovanost – senior bývá často osamělý,

  • sociální osamělost – nezájem seniora o společnost.

Specifikem seniorů je stupeň zhoršení zdravotního stavu. Mladou populaci nerozdělujeme do určitých skupin, u seniorů je tomu jinak. Seniorskou populaci lze rozdělit podle zdatnosti, která se odvíjí od jejich zdravotního stavu:

  1. zdatný „fit” senior – hledá pomoc pouze při uplatnění
Nahrávám...
Nahrávám...