dnes je 20.4.2024

Input:

Typologie a řešení šikany

10.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.3
Typologie a řešení šikany

Bc. Tomáš Velička

Pokud máme úspěšně řešit problém šikany na školách, musíme pochopit, proč se někteří žáci stávají oběťmi a jiní agresory. V odborné literatuře se můžeme potkat s řadou typologií, zde vám předkládáme jednu velmi praktickou, která patří mezi nejpodrobnější.

To, zda se stane konkrétní žák obětí šikany, či naopak agresorem, může velmi často podle našich zkušeností ovlivnit fungování jeho primární rodiny. Drtivá většina žáků, se kterou jsem při řešení šikany pracoval, zcela jednoznačně vykazovala zásadní problémy ve fungování rodiny. Zásadní vliv měla výchova, normy, postoje a pocit jistoty, který byla či nebyla schopna rodina dítěti předat.

Typologie oběti

 • oběť na první pohled – rodina mu nedala pocit jistoty, dítě je nejisté, je to na něm vidět;

 • oběť protektivní výchovy – dítě je nesamostatné, neumí v dospívání zvládat tlak vrstevníků;

 • sociálně slabé děti – rodina mu nepředala sociální dovednosti;

 • hendikepované děti – mentálně hendikepované dítě nepochopí, že mu ubližují;

 • "učitelské děti" – spolužáci si na něm kompenzují naštvanost na jeho rodiče – pedagoga-

Typologie agresora

 • fyzický (brutální) – agresivita je v primární rodině normou;

 • kultivovaný – rodina dává dítěti příliš úzké mantinely ve výchově;

 • srandista – rodina dává dítěti příliš široké mantinely ve výchově;

 • "podnikatelské dítě" – rodina učí dítě, že vše se dá koupit, nezvládla pocit nabyté moci;

 • sociálně slabé dítě – rodina mu nepředala sociální dovednost;

 • "učitelské děti" – zneužívá situaci, že má ve škole konexe-.

 

Formy šikany z časového hlediska

Krátkodobé šikanování

Tato forma šikany se může častěji objevit v MŠ. Většinou jsou pedagogové schopni toto chování rychle zvládnout a vyřešit, mnohdy ani nemají pocit, že právě řešili šikanu. Důvody mohou být různorodé. Například probíhající rozvod či rozchod rodičů agresora, úmrtí v rodině, úmrtí přítele či oblíbeného zvířátka, nuda, frustrace – obtížné situace, které mohou dítě přivést až ke snaze vše "ventilovat" a odpoutat se od nepříjemné reality. Problém obvykle netrvá dlouho. K šikaně se může uchýlit také dítě, které se samo stalo obětí "zlomyslnosti". V praxi šikana nepřekračuje druhou fázi a nedochází ke vzniku tzv. jádra agresorů.

Dlouhodobé šikanování

Jsou-li sklony k šikanování zakořeněny kdesi hluboko v duši dítěte, pak si jejich potlačení vyžádá určitý čas. Zde je třeba nejen pochopení a trpělivosti učitele, případně jiné dospělé osoby, ale i jisté ochoty ke spolupráci samotného dítěte. U dlouhodobé šikany, pokud není včas rozpoznána a adekvátně řešena, dochází často ke vzniku jádra agresorů

Nahrávám...
Nahrávám...