dnes je 16.6.2024

Input:

Voda a oheň

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14.4 Voda a oheň

Ing. Vít Syrový

V předchozích článcích jsme se zabývali působením živlů na fyzické tělo i temperament. Orientovali jsme se v nich převážně na stravu a byliny, což nyní doplníme ještě o působení vody a ohně.

Nejprve se zaměříme na vodu, jež má výjimečné postavení z hlediska harmonizace jí odpovídajícího vodního živlu. Ten lze posilovat i pobytem u vody, např. u tekoucího potůčku, moře či jiného přirozeného vodního zdroje. Proto se téměř všechny děti s takovou rozkoší namáčejí ve všem, co je mokré, přičemž se mnohdy neudrží, aby alespoň neprošly louží.

Současná věda potvrzuje, že vzniku života na Zemi předcházel vodní živel, v němž se teprve mohly začít vyvíjet první organické formy. Také život každého lidského zárodku se nejprve odehrává přibližně devět měsíců v plodové vodě. Kromě toho je voda převažující složkou naší krve, orgánů i tkání, a tvoří proto více než polovinu váhy lidského těla (u dětí je to ještě mnohem více). Na vodním živlu proto závisí i naše přežití v hmotném světě. Možná se může jevit zbytečné to rozebírat, vždyť vodu přece přijímá každý, ať již v nápojích, nebo z dalších zdrojů. Pozorujeme-li však, co se v obchodech nejvíce nakupuje (např. limonády a další chemicky upravované kapaliny), je zřejmé, že ne všichni si uvědomují, nakolik škodlivý dopad mají nepatřičné tekutiny na tělesné i duševní zdraví.

JAKÉ TEKUTINY JSOU NEJVHODNĚJŠÍ

Je jasné, že jak u dětí, tak i u sebe bychom měli věnovat plnou pozornost odpovídajícímu příjmu vhodných tekutin. Vždyť je již i vědecky dokázáno, že jedno z tajemství dlouhověkosti a zachování dobrého zdraví tkví v pravidelném pití čisté vody! Čím lze nejlépe uhasit žízeň? Nejpříznivější působení bude mít voda pocházející přímo z přírody, tzn. ve formě volně tekoucí pramenité vody. Zásobujeme-li tělo dostatkem kvalitní vody, dáváme mu ty nejlepší prostředky k jeho zavodňování, pročišťování a podpoře funkcí všech orgánů. Naštěstí již stále více lidí chápe, že přijímané nápoje výrazně ovlivňují kvalitu života. Proto se snaží hledat i vhodné vodní zdroje. Mnozí vnímají, že nejprospěšnější bude, a to nejen z ekonomického hlediska, navrátit se opět k osvědčeným „životadárným“ studánkám. Námaha, nutná k tomu, abychom nalezli pramen čisté vody, naplnili a odnesli láhve, se nám mnohonásobně vrátí!

Pokud nemáme možnost čerpat z kvalitního přírodního zdroje, můžeme pramenitou vodu též nakupovat (nejlépe ve skleněných láhvích). Její působení bude jistě příznivější, než lze očekávat u ostatních nápojů, ke kterým byly přidány nepřirozené látky. Kromě toho je známý léčebný účinek neochucených minerálních vod. U nich je však vzhledem k vyššímu obsahu minerálů nutné dodržovat doporučení týkající se množství i doby jejich pitné kúry. Neměli bychom opomenout ani ovocné a zeleninové šťávy, vždyť lisování plodů přírody patří k prastarým a smysluplným postupům. Máme-li možnost, nejvhodnější je odšťavňovat plody, např. jablka nebo jiné tuzemské suroviny, které si sami vypěstujeme, nasbíráme či pocházejí z ekologického zemědělství. Tyto nápoje lze též nakupovat, je však třeba dávat pozor, aby šlo pouze o čistou ovocnou či zeleninovou šťávu bez přídavku dalších chemických látek. Samozřejmě že je možné ji dle

Nahrávám...
Nahrávám...