Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyměřovací základy pro pojistné na důchodové pojištění

12.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.1.2 Vyměřovací základy pro pojistné na důchodové pojištění

JUDr. František Vlasák

Vyměřovacím základem pro pojistné na důchodové pojištění je částka, kterou si OSVČ sama určí; při tomto rozhodování je však omezena zákonem stanoveným minimálním a maximálním vyměřovacím základem.

Minimální vyměřovací základy

Minimální vyměřovací základ   Vysvětlení   Poznámky, upozornění  
Individuální   50 % daňového základu.   Bez ohledu na to, je-li SVČ hlavní či vedlejší.  
Obecný při výkonu pouze hlavní SVČ   Součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné při výkonu hlavní SVČ platného pro kalendářní rok, za který se stanoví vyměřovací základ, a počtu kalendářních měsíců tohoto kalendářního roku, v nichž byla hlavní SVČ vykonávána aspoň po část kalendářního měsíce.   Do počtu kalendářních měsíců se nezahrnují kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc OSVČ měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ.  
Obecný při výkonu pouze vedlejší důchodově pojištěné SVČ   Součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné při výkonu vedlejší SVČ platného pro kalendářní rok, za který se stanoví vyměřovací základ, a počtu kalendářních měsíců tohoto kalendářního roku, v nichž byla vedlejší SVČ vykonávána aspoň po část kalendářního měsíce.   Do počtu kalendářních měsíců se nezahrnují kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc OSVČ měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ.  
Obecný při výkonu hlavní i vedlejší důchodově pojištěné SVČ   Součet dílčího vyměřovacího základu z hlavní SVČ a dílčího vyměřovacího základu z vedlejší SVČ nebo součet dílčího vyměřovacího základu z hlavní SVČ a poměrné části vyměřovacího základu z příjmu z vedlejší SVČ.
Za nejnižší vyměřovací základ se považuje vyšší z těchto součtů.  
Dílčí vyměřovací základ z hlavní SVČ se zjistí jako součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné při výkonu hlavní SVČ a počtu kalendářních měsíců, v nichž aspoň po část měsíce byla vykonávána hlavní SVČ.
Dílčí vyměřovací základ z vedlejší SVČ se zjistí jako součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné při výkonu vedlejší SVČ a počtu kalendářních měsíců, v nichž aspoň po část měsíce byla vykonávána vedlejší SVČ.
Poměrná část vyměřovacího základu z příjmu z vedlejší SVČ se určí procentní sazbou 50 % tak, že se daňový základ dosažený v kalendářním roce vydělí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána SVČ („jakákoli”), a výsledná částka se vynásobí počtem kalendářních měsíců, v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána vedlejší SVČ.  

Komentář:

Pro účely minimálního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění se zjišťují dva vyměřovací základy – individuální, závislý na konkrétních ekonomických výsledcích samostatné výdělečné činnosti každé OSVČ samostatně, a obecný, jehož výše je dána pro všechny OSVČ jednotně bez ohledu na jejich ekonomický výsledek, ovšem rozdílně podle toho, vykonávají-li hlavní nebo vedlejší SVČ.

Minimálním vyměřovacím základem je buď individuální, nebo obecný minimální vyměřovací základ, podle toho, který je vyšší.

Pozor!

Od 1. 1. 2014 došlo ke zrušení vazby mezi účastí na nemocenském a na důchodovém pojištění OSVČ. Třetí minimální vyměřovací základ, který byl navázán na vyměřovací základ, z něhož OSVČ platila pojistné na nemocenské pojištění, se proto

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: