Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Pracovní smlouva - běžná varianta

9.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.1.1
Vzor - Pracovní smlouva – běžná varianta

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnavatel:

...........................................................................

se sídlem ...........................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .........

jehož jménem jedná ..........................................

(dále jako „zaměstnavatel”)

a

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako „zaměstnanec”)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany” nebo každý samostatně jako „smluvní strana”)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako „zákoník práce”), uzavírají tuto

pracovní smlouvu

1. Zaměstnanec se zavazuje pracovat u zaměstnavatele jako ...................... (druh práce).

2. Den nástupu do práce si smluvní strany sjednaly na den .........................

3. Místem výkonu práce je .......................... (dle potřeby obou stran, zpravidla sídlo nebo obec sídla zaměstnavatele).

4. Pravidelným pracovištěm sjednaným pro účel cestovních náhrad se považuje: …….. (uvede se konkrétní pracoviště, resp. ideálně obec).

5. Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se sjednává na dobu neurčitou (dle dohody se sjedná doba určitá s uvedením

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: