dnes je 20.4.2024

Input:

Waldorfská škola

6.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4 Waldorfská škola

Mgr. Kateřina Krajná

Waldorfská škola je z principu jiná než ta, kterou běžně známe. Potřebujeme ale vůbec jiné školy? Naše děti jsou ještě malé a máme dost jiných starostí. Přesto, nechtěli bychom jednou pro naše děti právě tu nejlepší školu? Takovou, která v nich nezadusí naše výchovné snažení, která je bude rozvíjet? Školu, která se líbí nám samotným? Každému se bude samozřejmě zamlouvat jiný školský systém. Důležité je mít možnost si vybrat. Do českého vějíře možností patří už pár let i škola waldorfská. Nabízím vám její medailonek.

Waldorfské školství založil Rudolf Steiner na začátku 20. století. Vyšel z antroposofického celostního pohledu na člověka, inspiroval se Goethem i Komenským. Škola hrou, vzpomínáte si?

V současnosti existují po celém světě stovky waldorfských škol základních, středních i mateřských. Jsou státem uznávané, mnohdy i vyzdvihované. V České republice pracuje 8 škol základních, 3 školy střední a více než desítka mateřských školek. Několik ročníků absolventů úspěšně pokračuje ve studiu především na středních školách, v uměleckých oborech patřili při přijímacích zkouškách dokonce k těm nejlepším. Budete-li hledat další informace, zkuste www.waldorf.cz a www.waldorf-brno.cz .

A jak tedy waldorfská škola vypadá? Školu tvoří především lidé – žáci, učitelé a rodiče. Svět rodiny a školy se tady vzájemně doplňuje. Rodiče pomáhají školu řídit, připravují pravidelné slavnosti a jarmarky. Nepracuje se tu s učebnicemi, učitelé sami sestavují učební plán a šijí jej své třídě na míru. Třídní učitel vede svou třídu plných devět let, své žáky skutečně zná a pomáhá jim překonat jejich těžkosti.

V čem je waldorfská škola jiná? Krátce vám chci představit, co učí, jak učí a proč tak učí:

1. PROČ UČÍ WALDORFSKÁ ŠKOLA JINAK ?

  • Protože chce vzdělávat a vychovávat lidi, kteří budou rozumět sobě i ostatním, budou zvyklí uvažovat v nejširších souvislostech, tvořit rukama, budou používat svou fantazii a přitom stát nohama pevně na zemi. Cílem není zaškatulkovat: jedničkář pro gymnázium a čtyřkař na vyučení, cílem je osobnost – člověk, který zná sám sebe a umí se zapojit do mezilidských vztahů. Člověk, který si poradí i se situacemi, se kterými se ve škole nemohl setkat. Vždyť vychováváme děti pro svět, který teprve bude a který neznáme ani my sami.

2. JAK SE UČÍ VE WALDORFSKÝCH ŠKOLÁCH ?

  • Vyučování známe většinou jako střídání hodin a přestávek, ve waldorfských školách se však učí v epochách (v dnešní době často zmiňované projektové vyučování). Několik týdnů se každé dopoledne děti věnují jednomu tématu, které zahrnuje několik předmětů – jedno téma, jedna epocha. Například v epoše o zemědělství se děti seznámí se vším kolem hospodářství, získají informace o obilí a plodinách, o historii, nářadí a zemědělských vynálezech. Samy informace by nestačily, ty se zapomínají – je třeba vše prožít a zažít na vlastní kůži. Děti si tedy samy zkusí kousek země připravit, osít a sklidit úrodu. Pak svačí své vlastní ovoce, z obilí upečou vlastní chléb – a za každým chlebem vidí všechnu tu práci. Jeden předmět tak přechází ve druhý bez zbytečného kouskování, děti se učí přímo v souvislostech.

  • Každý něco umí, nemůžeme všechny

Nahrávám...
Nahrávám...