dnes je 26.5.2024

Input:

177/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

č. 177/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
[zrušeno č. 218/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 21. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 125/2007 Sb., vyhlášky č. 320/2007 Sb., vyhlášky č. 11/2009 Sb., vyhlášky č. 446/2009 Sb., vyhlášky č. 389/2010 Sb., vyhlášky č. 404/2011 Sb., vyhlášky č. 290/2012 Sb., vyhlášky č. 430/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2014 Sb., vyhlášky č. 362/2015 Sb., vyhlášky č. 208/2016 Sb. a vyhlášky č. 70/2017 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/1914 ze dne 31. října 2016, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.”.
2. V příloze č. 1 tabulky č. 1.1 a 1.2 znějí:
 
„Tabulka č. 1.1
Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti
 
Zemědělský druh
 
Protokol
Avena nuda L.
Oves nahý
TP 20/2 ze dne 1.10.2015
Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)
Oves setý
TP 20/2 ze dne 1.10.2015
Brassica napus L. (partim)
Řepka
TP 36/2 ze dne 16.11.2011
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Tuřín
TP89/1 ze dne 11.3.2015
Cannabis sativa L.
Konopí seté
TP 276/1 ze dne 28.11.2012
Festuca arundinacea Schreb.
Kostřava rákosovitá
TP39/1 ze dne 1.10.2015
Festuca filiformis Pourr.
Kostřava vláskovitá
TP67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca ovina L.
Kostřava ovčí
TP67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca pratensis Huds.
Kostřava luční
TP39/1 ze dne 1.10.2015
Festuca rubra L.
Kostřava červená
TP67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Kostřava drsnolistá
TP67/1 ze dne 23.6.2011
Helianthus annuus L.
Slunečnice
TP 81/1 ze dne 31.10.2002
Hordeum vulgare L.
Ječmen
TP 19/4 ze dne 1.10.2015
Linum usitatissimum L.
Len
TP 57/2 ze dne 19.3.2014
Lolium multiflorum Lam.
Jílek mnohokvětý
TP4/1 ze dne 23.6.2011
Lolium perenne L.
Jílek vytrvalý
TP4/1 ze dne 23.6.2011
Lolium x boucheanum Kunth
Jílek hybridní
TP4/1 ze dne 23.6.2011
Pisum sativum L. (partim)
Hrách polní (včetně pelušky)
TP 7/2 rev. ze dne 11.3.2015
Secale cereale L.
Žito
TP 58/1 ze dne 31.10.2002
Solanum tuberosum L.
Brambor
TP 23/2 ze dne 1.12.2005
Triticum aestivum L.
Pšenice setá
TP 3/4 rev. 2 ze dne 16.2.2011
Nahrávám...
Nahrávám...