dnes je 23.5.2024

Smlouva o poskytnutí osobní asistenceGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vymezení pozice asistenta pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní vymezení pozice asistenta pedagoga lze najít v zákoně o pedagogických pracovnících, ve školském zákoně a ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přístupné pro: předplatitele

Ekonomické zabezpečení pozice a plat asistenta pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ekonomické zabezpečení – získávání prostředků na platy asistentů pedagoga – se v současné době liší v závislosti na tom, zda jde o asistenta pedagoga v běžné (nikoli speciální) škole, nebo o asistenta ve škole speciální (oficiální terminologií „ve škole…

Přístupné pro: předplatitele

Zdroje metodického vedeníArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z výzkumu prezentovaného Němcem a Strnadovou (2018) vyplývá, že asistenti pedagoga v praxi využívají tyto zdroje metodické podpory:

Přístupné pro: předplatitele

Další vzdělávání asistentů pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti dalšího vzdělávání se i na asistenty pedagoga – stejně jako na všechny ostatní pedagogické pracovníky – vztahuje ustanovení § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických…

Přístupné pro: předplatitele

Jiné formy asistence: osobní asistentArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice osobního asistenta se od profese asistenta pedagoga v mnoha ohledech poměrně významně liší. V první řadě je potřeba zdůraznit, že nejde o pozici z oblasti školství, ale o profesi z oblasti sociálních služeb – spadá tedy do resortu Ministerstva práce a…

Přístupné pro: předplatitele

Nová pravidla financování asistenta pedagoga od 1. 1. 2020Garance

7.10.2019, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu prázdninových měsíců vyšly ve Sbírce zákonů dva nové právní předpisy – nařízení vlády č. 195/2019 Sb. a vyhláška č. 196/2019 Sb. Těmito právními předpisy se novelizují dvě nařízení vlády a čtyři vyhlášky v částech souvisejících s novým financováním…

Přístupné pro: předplatitele

Podpůrná opatřeníGarance

23.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpůrná opatření jsou obecně definována jako nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se…

Přístupné pro: předplatitele

Speciální vzdělávací potřeby dětíArchiv

22.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola se věnuje otázce speciálních vzdělávacích potřeb dětí (žáků), s aplikací v rámci praxe mateřských škol.

Přístupné pro: předplatitele

Motivační systém u dětí s poruchou autistického spektraGarance

10.6.2016, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

V České republice jsou děti s poruchami autistického spektra (dále PAS) vzdělávány dle zásad strukturovaného učení, které vychází z tzv. TEACCH programu (z anglického Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children)Více na:…

Přístupné pro: předplatitele

Logopedická prevence v MŠGarance

8.4.2016, Mgr. Eva Kolesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vady řeči u dětí předškolního věkuGarance

8.4.2016, Mgr. Eva Kolesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správná výslovnost hlásek je velmi důležitou složkou mluveného projevu a v běžném životě ji všichni potřebují. Dalšími aspekty je plynulost projevu, tempo řeči, odpovídající slovní zásoba, gramatická struktura vět, dobré komunikační dovednosti a vyjadřovací…

Přístupné pro: předplatitele

Možnosti hodnocení vývoje dětí se zaměřením na sociální chování v procesu integrace/inkluzeGarance

27.3.2015, Doc.PaedDr., Vanda Hájková, Ph.D., Doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Možnosti podpory sociální integrace/inkluze v předškolním věkuGarance

27.3.2015, Doc.PaedDr., Vanda Hájková, Ph.D., Doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hra je základním nástrojem rozvoje dovedností dítěte v předškolním věku. Herní činnosti dle MacIntyre (2005) rozvíjejí u dětí tohoto věku - bez ohledu na to, zda se jedná o děti se zdravotním postižením, či nikoliv - sociální, pohybové, kognitivní a…

Přístupné pro: předplatitele

Integrace dítěte se zdravotním postižením v předškolních zařízeníchGarance

27.3.2015, Doc.PaedDr., Vanda Hájková, Ph.D., Doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...