• WWW - základy tvorby a úpravy webových stránek
  lekce 1
    Vítejte v on-line kurzu WWW - základy tvorby a úpravy webových stránek
    On-line kurz WWW - 1. lekce - Obsluha programu NVu a vytvoření nové stránky
    Stažení a instalace programu NVu
    Obsluha programu NVu
    Psaní textu
    Uložení a otevření stránky
    On-line kurz WWW: Úkol do 2. lekce
   
  lekce 2
    On-line kurz WWW: Řešení úkolu z 1. lekce
    On-line kurz WWW - 2. lekce - Formátování
    Ukončování odstavců
    Nastavení znakové sady a velikosti písma
    Zvýraznění písma
    Zarovnání a odsazení odstavce
    Vkládání indexů a speciálních znaků
    On-line kurz WWW: Úkol do 3. lekce
   
  lekce 3
    On-line WWW: Řešení úkolu z 2. lekce
    On-line kurz WWW - 3. lekce - Práce s obrázky
    Vložení obrázku do samostatného odstavce
    Vložení obrázku do textu
    Úprava vloženého obrázku
    Použití animovaného obrázku
    Vodorovná čára mezi odstavci
    On-line kurz WWW: Úkol do 4. lekce
   
  lekce 4
    On-line kurz WWW: Řešení úkolu z 3. lekce
    On-line kurz WWW - 4. lekce - Tvorba seznamů
    Tvorba seznamu s odrážkami
    Tvorba číslovaného seznamu
    Tvorba definičního seznamu
    Použití obrázku jako odrážky
    On-line kurz WWW: Úkol do 5. lekce
   
  lekce 5
    On-line kurz WWW: Řešení úkolu ze 4. lekce
    On-line kurz WWW - 5. lekce - Tvorba tabulek
    Vytvoření a naplnění tabulky
    Šířky sloupců a slučování buněk
    Nastavení zarovnání, rámečku a pozadí buněk
    Nadpis tabulky
    Tabulka bez rámečků
    On-line kurz WWW: Úkol do 6. lekce
   
  lekce 6
    On-line kurz WWW: Řešení úkolu z 5. lekce
    On-line kurz WWW - 6. lekce - Hypertextové odkazy
    Odkaz na webovou stránku
    Odkaz na obrázek
    Odkaz na soubor
    Odkaz na jiné webové stránky
    Použití elektronické pošty
    Použití záložek
    On-line kurz WWW: Úkol do 7. lekce
   
  lekce 7
    On-line kurz WWW: Řešení úkolu ze 6. lekce
    On-line kurz WWW - 7. lekce - Nastavení stránky
    Nastavení barev na webové stránce
    Použití obrázku na pozadí stránky
    Instalace a použití programu IrfanView
    Změna nadpisu stránky
    On-line kurz WWW: Úkol do 8. lekce
   
  lekce 8
    On-line kurz WWW: Řešení úkolu ze 7. lekce
    On-line kurz WWW - 8. lekce - Tvorba formulářů
    Vytvoření formuláře
    Vyplňovací a zaškrtávací pole
    Tvorba přepínače
    Výběr souboru a textové pole
    Tvorba seznamů
    On-line kurz WWW: Úkol do 9. lekce
   
  lekce 9
    On-line kurz WWW: Řešení úkolu z 8. lekce
    On-line kurz WWW - 9. lekce - Vnořené styly
    Použití standardního stylu
    Předefinování standardního stylu
    Tvorba vlastního stylu
    Formátování seznamu pomocí stylu
    On-line kurz WWW: Úkol do 10. lekce
   
  lekce 10
    On-line kurz WWW: Řešení úkolu z 9. lekce
    On-line kurz WWW: 10. lekce - Komplexní příklad
    Úprava stránky index.html
    Úprava stránky sluzby.html
    Úprava stránky skoleni.html
    Úprava stránky kontakt.html
    Tvorba objednávkového formuláře
    Výsledek komplexního příkladu
   
  lekce 11
    On-line kurz WWW - 11. lekce - Publikování webu
    Princip hostingu
    Bezplatný hosting
    Placený hosting
    Komunikace s webovým serverem
    Certifikát o absolvování on-line kurzu
   
  lekce 12
    On-line kurz WWW - 12. lekce - Webová stránka s rámečky
    Instalace programu pro úpravu HTML kódu Golden Editor
    Vytvoření stránky s rámečky
    Hypertextové odkazy na stránce s rámečky
    On-line kurz WWW: Úkol do 13. lekce
   
  lekce 13
    On-line kurz WWW: Řešení úkolu z 12. lekce
    On-line kurz WWW - 13. lekce - Tvorba a použití externích stylů
    Vytvoření souboru s externími styly
    Připojení souboru se styly k webové stránce
    Dodatečná změna externího stylu
    On-line kurz WWW: Úkol do 14. lekce
   
  lekce 14
    On-line kurz WWW: Řešení úkolu z 13. lekce
    On-line kurz WWW - 14. lekce - Pokročilejší práce s externími styly
    Předefinování HTML značek
    Tvorba souboru CSS s předefinovanými značkami
    Předefinování značek v ostatních webových stránkách
    Další možnosti při formátování stránky
    Děkujeme za vaši pozornost
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Input: