dnes je 27.2.2024

Input:

Vytvoření stránky s rámečky

23.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vytvoření stránky s rámečky

Při prohlížení webových stránek jste jistě mnohokrát viděli stránku rozdělenou na dvě nebo více částí a v každé části se zobrazoval jiný obsah.

Stránka s rámečky funguje jako kontejner, obsahující dvě nebo více sekcí (rámečků) umístěných nad sebou nebo vedle sebe. V jednotlivých rámečcích se zobrazují webové stránky, které tvoří samostatné soubory.

K čemu slouží stránka s rámečky?

Stránka s rámečky především umožňuje vytvořit přehlednou navigaci ve webu: v prvém rámečku zobrazíte stránku s hypertextovými odkazy, ve druhém rámečku se zobrazuje obsah stránek, na jejichž odkaz se klepne v prvním rámečku.

Příklad


Spusťte program Nvu a vytvořenou prázdnou stránku uložte pod názvem ramecky.html. Na spodním řádku okna klepněte na tlačítko Zdrojový kód; tím si zobrazíte kód vytvořené stránky.

V kódu vidíte tři dvojice značek:

  • značky <html> a </html> vyznačují začátek a konec webové stránky

  • vnořené značky <head> a </head> označují sekci s nastavením parametrů stránky: titulek v prohlížeči, kódování češtiny atd.

  • vnořené značky <body> a </body> označují sekci s vlastním obsahem stránky, který se zobrazí v prohlížeči.

Stránka s rámečky nemá sekci <body>, místo ní je ve stránce zapsána sekce <frameset>, která definuje počet a rozmístění jednotlivých rámečků. Protože program NVu neumožňuje vytvářet stránku s rámečky, nepovolí uložit stránku, ve které chybí sekce <body>.

Příklad


Proto postupujte takto:

  1. Ukončete program NVu a místo něj spusťte program Golden Editor.

  2. Pomocí příkazu Soubor – Otevřít otevřete stránku ramecky.html.

  3. Značky <body> a </body> nahraďte značkami <frameset> a </frameset>. Všechno, co je mezi těmito značkami, vymažte.

Takto upravená stránka obsahuje jediný rámeček. Značka <frameset> proto musí ještě obsahovat informaci o počtu a velikosti rámečků. K tomu slouží tyto parametry:

  • rows - vyznačuje rozdělení

Nahrávám...
Nahrávám...