dnes je 27.5.2024

Smlouva o poskytnutí osobní asistenceGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vymezení pozice asistenta pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní vymezení pozice asistenta pedagoga lze najít v zákoně o pedagogických pracovnících, ve školském zákoně a ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přístupné pro: předplatitele

Ekonomické zabezpečení pozice a plat asistenta pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ekonomické zabezpečení – získávání prostředků na platy asistentů pedagoga – se v současné době liší v závislosti na tom, zda jde o asistenta pedagoga v běžné (nikoli speciální) škole, nebo o asistenta ve škole speciální (oficiální terminologií „ve škole…

Přístupné pro: předplatitele

Zdroje metodického vedeníArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z výzkumu prezentovaného Němcem a Strnadovou (2018) vyplývá, že asistenti pedagoga v praxi využívají tyto zdroje metodické podpory:

Přístupné pro: předplatitele

Další vzdělávání asistentů pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti dalšího vzdělávání se i na asistenty pedagoga – stejně jako na všechny ostatní pedagogické pracovníky – vztahuje ustanovení § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických…

Přístupné pro: předplatitele

Jiné formy asistence: osobní asistentArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice osobního asistenta se od profese asistenta pedagoga v mnoha ohledech poměrně významně liší. V první řadě je potřeba zdůraznit, že nejde o pozici z oblasti školství, ale o profesi z oblasti sociálních služeb – spadá tedy do resortu Ministerstva práce a…

Přístupné pro: předplatitele

Pracovní list - ZŠ - Český jazyk - Vnímání textuGarance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí funkční gramotnost, logický úsudek, všeobecné znalosti, vhodné do prvouky, českého jazyka.

Přístupné pro: předplatitele

Pracovní list - ZŠ - Prvouka - Spoj, co k sobě patříGarance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí všeobecný přehled, logický úsudek, grafomotoriku (spojováním), vhodná úloha do prvouky.

Přístupné pro: předplatitele

Pracovní list - ZŠ - Matematika - RotaceGarance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí prostorovou představivost, vhodná úloha do matematiky.

Přístupné pro: předplatitele

Pracovní list - ZŠ - Matematika - Slovní úlohyGarance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí matematické schopnosti, funkční gramotnost, postřeh, vhodné do matematiky.

Přístupné pro: předplatitele

Pracovní list - ZŠ - Prvouka - Co nepatří mezi ostatní?Garance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí logický úsudek, praktickou inteligenci, verbální schopnosti, vhodná úloha do prvouky..

Přístupné pro: předplatitele

Pracovní list - ZŠ - Český jazyk - Indicie II.Garance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí slovní zásobu (tedy verbální schopnosti), důvtip, vhodné do českého jazyka.

Přístupné pro: předplatitele

Pracovní list - ZŠ - Pomocí indicií vymysli hesloGarance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí důvtip, všeobecný přehled, trochu cizí jazyk, vhodná úloha průřezově do předmětů.

Přístupné pro: předplatitele

Pracovní list - ZŠ - Český jazyk - ŠifraGarance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí slovní zásobu (tedy verbální schopnosti) a důvtip, vhodné do českého jazyka.

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...