• On-line kurz - MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI, KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ NA PRACOVIŠTI
  lekce 1
    Role manažera - Schopnosti, dovednosti a návyky řídícího pracovníka
   
  lekce 2
    Typologie osobnosti pro vedoucí pracovníky a manažery
   
  lekce 3
    Motivace
   
  lekce 4
    Time management - Rady, tipy a návody, jak efektivně hospodařit s časem
   
  lekce 5
    Zvládání stresu - Možnosti a metody mentální hygieny pro manažery
   
  lekce 6
    Efektivní vedení týmů
   
  lekce 7
    Řízení změny v týmu i v organizaci
   
  lekce 8
    Jak si vybrat správného zaměstnance - Úspěšné metody výběru a vedení vstupního přijímacího pohovoru
   
  lekce 9
    Hodnocení a efektivní vedení hodnotícího pohovoru a kariérové plánování
   
  lekce 10
    Dospělá firemní komunikace
   
  lekce 11
    Profesionální vedení porady
   
  lekce 12
    KONFLIKTY NA PRACOVIŠTI A JEJICH ŘEŠENÍ
   
  lekce 13
    INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE V ŘÍZENÍ PODNIKŮ A TÝMŮ
   
  lekce 14
    Principy verbální komunikace
    Chyby v komunikaci
    Nonverbální komunikace
    Bariéry komunikace
    Zásady komunikace manažera
   
  lekce 15
    Faktory ovlivňující kvalitu naslouchání
    Typy naslouchání
    Aktivní naslouchání a jeho zákonitosti
    Interpretační chyby
    Zásady dobrého posluchače
   
  lekce 16
    Strategie a taktika jednání
    Proces vyjednávání
    Co je strategické a co taktické při vyjednávání
    Průběh jednání
    Odhad partnera
    Zásady vyjednávání
   
  lekce 17
    Náročné pohovory
    Obecně o pracovní pohovoru
    Postup náročného pohovoru
    Jak sdělovat kritiku
    Konkrétní situace
    Zásady vytýkání
   
  lekce 18
    Manipulace a přesvědčování
    Typologie manipulátorů
    Strategie manipulátorů
    Obrana proti manipulaci
    Psychická manipulace
    Zásadní pravidla proti manipulaci
   
  lekce 19
    Asertivita a asertivní chování
    Asertivní techniky
    Umění odmítnout a umění zvládnout kritiku
    Umění požádat druhé o laskavost
    Zásady asertivity
   
  lekce 20
    Systém a přínosy hodnocení
    Kdo hodnotí
    Hodnotící pohovor
    Řešení problémů pracovního výkonu
    Koučování
    Zásady pro hodnocení
   
  lekce 21
    Motivace
    Motivační programy
    Peněžní a nepeněžní benefity
    Péče o talenty
    Zásady motivačního systému
   
  lekce 22
    Typy obtížného chování
    Typy obtížných zaměstnanců
    Příčiny obtížného chování
    Preventivní kroky firmy
    Zvláštní případy
    Zásady práce s obtížným zaměstnancem
   
  lekce 23
    Komunikace v konfliktu a stresu
    Mobbing, Bossing
    Stránky, proces, styly a metody řešení konfliktu
    Zásady řešení konfliktů
   
  lekce 24
    Kdy a čím reprezentujete
    Jak dobře vypadat
    Jak zapůsobit na druhé
    Jak pozdravit
    Psaný projev
    Zásady profesionálního projevu
   
  lekce 25
    Příprava prezentace
    Posluchači a místo konání prezentace
    Sebeprezentace
    Organizování projevu
    Přesvědčovací projev
    Zásady dobrého manažera
   
  lekce 26
    Formy pracovních skupin a týmů
    Faktory úspěšnosti týmové práce
    Faktory ovlivňující skupinový vývoj
    Rozvoj týmů
    Týmové konflikty
    Zásady dobrého vedoucího pracovního týmu
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Input: