dnes je 16.6.2024

Input:

Psaný projev

25.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Psaný projev

Je třeba určit:

 • Jaký je účel dokumentu?

 • Kdo budou jeho čtenáři? Kdo všechno se k textu může dostat?

 • Co ví potencionální čtenáři o tématu?

 • Co by jim mohlo v pochopení informací bránit?

 • Proč to budou číst?

Během psaní...

 • Držte se pravidla K.I.S.S. (Keep It Short and Simple).

  • krátké jednoduché věty (méně než 20 slov),

  • jednoduchá a srozumitelná slova,

  • vyhněte se zbytečným slovům.

Poté co něco napíšete...

 • Přečíst si po sobě text je důležité.

 • Nepodceňujte jazykové korektury.

 • Nepodepisujte se pod nic, co jste předem nečetli.

Výběr slov:

 • Slova jsou symboly, definující obsah poselství.

 • Výběr slov musí být podřízen dosažení cílů komunikace.

 • Výběr slov přispívá k účinnosti komunikace. Aby nedošlo k nedorozumění, musí být prakticky každé slovo analyzováno.

Checklist


Principy písemné komunikace:

 • Používejte raději krátká než dlouhá slova; pisatel musí znát i význam používaných slov a umět je přiměřeně používat.

 • Užívejte spíše konkrétních než abstraktních slov.

 • Hospodařte s množstvím používaných slov, protože stručnost při psaní šetří čas a peníze (zbytečná slova zabírají cenný čas na tvorbu, diktování, napsání, přečtení, porozumění, zabírají papír a zdroje).

 • Vyhýbejte se často používaným a otřepaným frázím.

 • Používejte pozitivní, zdvořilá slova; negativní stimuly produkují negativní odezvy.

 • Používejte konverzační styl, který

Nahrávám...
Nahrávám...