dnes je 13.7.2024

Faktory úspěšnosti týmové práceGarance

27.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Existuje řada faktorů pro to, aby tým mohl svůj výkonnostní potenciál aktivovat a realizovat:

Přístupné pro: předplatitele

Příprava prezentaceGarance

26.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Posluchači a místo konání prezentaceGarance

26.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

SebeprezentaceGarance

26.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Motivační programyGarance

22.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

KoučováníGarance

21.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koučování je styl vedení, metoda vzdělávání a rozvoje, schopnost zvyšovat výkon jednotlivce nebo týmu, sledovat dlouhodobé cíle, pracovat na důležitých vlastnostech, rozvíjet podřízené k větší zodpovědnosti. Koučování pomáhá vyzdvihovat potenciál…

Přístupné pro: předplatitele

Umění požádat druhé o laskavostGarance

20.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Asertivita a asertivní chováníGarance

20.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Asertivní technikyGarance

20.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Umění odmítnout a umění zvládnout kritikuGarance

20.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Aktivní naslouchání a jeho zákonitostiGarance

16.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Faktory ovlivňující kvalitu nasloucháníGarance

16.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Typy nasloucháníGarance

16.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

A. Kritické naslouchání se snaží porozumět, je soustředěné na porozumění, ale zachovává si určitý racionální nadhled. Neztotožňuje se s mluvčím a jeho…

Přístupné pro: předplatitele

Chyby v komunikaciGarance

15.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Zásady komunikace manažeraGarance

15.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Bariéry komunikaceGarance

15.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bariéry komunikace mohou pramenit z osobnostních charakteristik, ze sociálního klimatu na pracovišti/v organizaci, z podporovaného druhu kultury, ze stylu řízení/vedení lidí, z prostředí, ve kterém ke komunikaci dochází, ze vztahů v organizaci…

Přístupné pro: předplatitele

Nonverbální komunikaceGarance

15.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prostřednictvím řeči těla si lidé bez pomoci slov sdělují své společenské postavení, role, nálady, pocity, postoje. Verbální komunikací získáváme tzv. tvrdá fakta, nonverbální komunikace přináší obraz duše. Antropologie odhalila, že ze slov si…

Přístupné pro: předplatitele

Principy verbální komunikaceGarance

15.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE V ŘÍZENÍ PODNIKŮ A TÝMŮGarance

14.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řízení lidských zdrojů ve firmách vychází z kultury, stejně tak jako pracovní návyky. Česká kultura byla ovlivněna velkým počtem vlivů. Od dlouhodobé nadvlády Rakousko-Uherska, která zde zanechala vliv německé mentality až po ruský vliv během…

Přístupné pro: předplatitele

KONFLIKTY NA PRACOVIŠTI A JEJICH ŘEŠENÍGarance

13.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejčastěji vnímáme konflikt jako destabilizující prvek nějakého systému. Přináší změnu. S tou jste se již naučili zacházet v sedmé lekci, proto je dneska již pomocníkem ve vaší manažerské…

Přístupné pro: předplatitele

Profesionální vedení poradyGarance

12.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud chcete o nějakém manažerovi rychle získat první dojem – názor na to, jak zvládá svoji práci z hlediska manažerských zručností, tak se jděte podívat na poradu, kterou řídí. Vedení porady stejně jako koučování hodnotícího pohovoru nebo krátká…

Přístupné pro: předplatitele

Dospělá firemní komunikaceGarance

11.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadpis tohoto tématu zní tak nějak samozřejmě a lehce a vyvolává otázky typu: „ Proč trénovat něco tak jednoduchého, jako je dospělá komunikace? Dospělí jsme přece v pracovním procesu všichni, mluvit umíme také – není tohle téma nějaké přehnané hraní se…

Přístupné pro: předplatitele

Hodnocení a efektivní vedení hodnotícího pohovoru a kariérové plánováníGarance

10.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při řízení a vedení lidí musí vedoucí pracovník postupovat systematicky a podle objektivních pravidel. Jeden z nástrojů, které má na pomoc, je i pravidelné hodnocení zaměstnanců; kromě toho hodnocení vychází přímo i jako zákonná povinnost. V každé…

Přístupné pro: předplatitele

Zvládání stresu - Možnosti a metody mentální hygieny pro manažeryGarance

6.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

MotivaceGarance

4.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řízení a vedení lidí je jedna z klíčových dovedností dobrých manažerů. Jde o to, přimět lidi k nejvyšším výkonům žádoucím směrem. Ale stejně dobře, jako řídit okolí, lze řídit sebe sama. Jeden z nástrojů, které má vedoucí k dispozici, je právě…

Přístupné pro: předplatitele

Typologie osobnosti pro vedoucí pracovníky a manažeryGarance

3.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Současná doba velkého konkurenčního tlaku nutí podniky k novému přístupu ke svému zdroji výhod, kvality a inovací - k zaměstnancům. Největší důraz je na efektivní výběr a udržení si vhodných lidí. Především na vedoucí pracovníky jsou tak kladeny…

Přístupné pro: předplatitele

Role manažera - Schopnosti, dovednosti a návyky řídícího pracovníkaGarance

2.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...