• On-line kurz - Cvičení a zdokonalování paměti
  lekce 1
    Paměť - základní pojmy a definice, bez nichž se neobejdete
    Etapy ukládání informací do paměti
    Zapomínání
    Příčiny zapomínání
    Příčiny situací, kdy paměť selhává všem a jak na ně?
    Shrnutí
    Mozkocvična
    Úkol na procvičení do příští lekce
   
  lekce 2
    Řešení úkolu z minulé lekce
    Mozek jako nástroj - základní pojmy a definice
    Vzhled a stavba
    Stavební hmota
    Plasticita mozku
    Lateralita mozkových hemisfér
    Mozek a paměť
    Liší se pamět mužů a žen?
    Shrnutí
    Mozkocvična
    Úkol na procvičení do příští lekce
   
  lekce 3
    Řešení úkolu z minulé lekce
    Senzorická paměť - vstupní brána do naší paměti
    Mozek a smysly
    Zrak
    Sluch
    Čich
    Chuť
    Hmat
    Stárnutí smyslů
    Jste vizuální nebo akustický typ?
    Vizuální typ
    Akustický typ
    Muži a ženy - rozdíly ve smyslovém vnímání
    Shrnutí
    Mozkocvična
    Úkol na procvičení do příští lekce
   
  lekce 4
    Řešení úkolu z minulé lekce
    Faktory ovlivňující paměť - základní pojmy a definice
    Biologické faktory
    Psychické faktory
    Vnější faktory
    Mentální faktory zlepšující zapamatování
    Koncentrace
    Motivace
    Logika
    Lokalizování
    Vizualizace
    Asociace
    Transformace
    Emoce
    Shrnutí
    Mozkocvična
    Úkol na procvičení do příští lekce
   
  lekce 5
    Řešení úkolu z minulé lekce
    Pozornost
    Typy pozornosti
    Vlastnosti pozornosti
    Pozornost nesnese polovičatost
    Rušivé vlivy
    Nápravná opatření
    Bez uvolnění se nelze soustředit
    Shrnutí
    Mozkocvična
    Úkol na procvičení do příští lekce
   
  lekce 6
    Řešení úkolu z minulé lekce
    Krátkodobá paměť - paměť večer před zkouškou
    Techniky zvyšování kapacity krátkodobé paměti
    Memorování nebo raději logické uspořádání?
    Seskupování
    Organizování - kategorizace
    Hierarchické uspořádání
    Vylučování
    Metaforické asociace
    Opakování
    Nepodceňujte vědomé opakování
    Shrnutí
    Mozkocvična
    Úkol na procvičení do příští lekce
   
  lekce 7
    Řešení úkolu z minulé lekce
    Knihovna našeho ducha - dlouhodobá paměť
    Obsahová struktura dlouhodobé paměti
    Hříchy paměti a problémy s vybavováním
    Uzel na paměti a techniky lepšího vybavení
    Vodítka a nápovědy
    Shrnutí
    Mozkocvična
    Úkol na procvičení do příští lekce
   
  lekce 8
    Řešení úkolu z minulé lekce
    Metody posilování paměťového procesu
    Asociace - spojitost
    Vizualizace - představivost
    Technika Loci - metoda místa
    Technika symbolů
    Shrnutí
    Mozkocvična
    Úkol na procvičení do příští lekce
   
  lekce 9
    Řešení úkolu z minulé lekce
    Lateralita jako jedna z příčin nesnází
    Nepoceňujte mentální faktory
    Ve jménech hledejte logiku
    Tvář napoví
    Strategie zapamatování tváří a jmen
    Zásady zapamatování
    Strategie dekódování
    Shrnutí
    Mozkocvična
    Úkol na procvičení do příští lekce
   
  lekce 10
    Řešení úkolu z minulé lekce
    Slov jsou tisíce, číslic jenom deset!
    Strategie a techniky pro zapamatování čísel
    Strukturování
    Aritmetické řady
    Vizualizace
    Asociační řetězce
    Fonetické kódování
    Kódování do souhlásek - Parisův kód
    Shrnutí
    Mozkocvična
    Úkol na procvičení do příští lekce
   
  lekce 11
    Řešení úkolu z minulé lekce
    Paměť a učení
    Strategie a techniky efektivního učení
    Metoda KCKKJZZ
    Metoda PQRST
    Metoda klíčových slov
    Myšlenkové mapy
    Nepoužívejte odborné termity, dokud je suterénně neovládáte!
    Tipy a triky pro slovíčka z cizích jazyků
    Shrnutí
    Mozkocvična
    Úkol na procvičení do příští lekce
   
  lekce 12
    Řešení úkolu z minulé lekce
    Udržujte mozek ve formě. Stojí o to!
    Nakrmte ho!
    Dejte mu přivonět!
    Dejte mu zahrát!
    Nechte ho proběhnout!
    Používejte ho!
    Dopřejte mu klídek!
    Nechte ho vyspat!
    Rozesmějte ho!
    Neškoďte mu!
    Nechte ho dozrát!
    Shrnutí
    Mozkocvična
    Úkol na procvičení do příští lekce
   
  lekce 13
    Řešení úkolu z minulé lekce
    Neurobní cvičení nebo raději mozkový jogging?
    Neurobní cvičení
    Mozkový jogging
    Sporty pro mozek
    Mozkocvična - testy a cvičení
    Závěrečné shrnutí
    Použité zdroje a studijní literatura
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Input: