dnes je 23.5.2024

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupiněGarance

10.1.2024, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině prošel od svého vzniku v roce 2014 již několika novelizacemi. V tomto článku shrnujeme veškerá ustanovení podle aktuálního i budoucího znění od 1. 10. 2024. …

Přístupné pro: předplatitele

Dietní stravování v mateřské školeGarance

8.9.2023, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje zařízením školního stravování se rozhodnout, zda jim jejich personální a materiální zabezpečení umožňuje připravovat dietní stravu pro strávníky, jejichž zdravotní stav podle…

Přístupné pro: předplatitele

Odvolání zákonného zástupce - nepřijetí do MŠGarance

25.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě nepřijetí dítěte má zákonný zástupce možnost se dle Správního řádu do 15 dní od doručení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí odvolat. Odvolání vždy musí mít odůvodnění. Ředitel(ka) mateřské školy příjme odvolání, přezkoumá, zda bylo podáno v zákonné…

Přístupné pro: předplatitele

Individuální vzdělávací plán v mateřské školeGarance

23.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním. Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) příslušné…

Přístupné pro: předplatitele

Metodika primární prevenceGarance

10.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

S rizikovými jevy, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo závislost na návykových látkách, například nikotinismu, se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní docházky a poskytnout…

Přístupné pro: předplatitele

Největší závod letošní sezóny míří do Prahy: rodinná běžecká série ČEZ RunTour rozběhá pražský park Ladronka

18.9.2022, Zdroj: ČEZ Run Tour

Největší závod letošní sezóny míří do Prahy: rodinná běžecká série ČEZ RunTour rozběhá pražský park LadronkaNej, nej, nej… Závod ČEZ RunTour Praha patří k nejoblíbenějším běžeckým akcím v Česku, a to nejen kvůli své přátelské atmosféře, ale také díky nádhernému prostředí parku Ladronka a nejrychlejší trati. Už devátý letošní závod populárního rodinného seriálu…

Přístupné pro: Registrovaní | předplatitele

Novinky v poskytování medikace a zdravotnických úkonů v praxi školGarance

17.2.2022, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. 1. 2022 vešla v účinnost novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Doposud rovina medikace a zdravotnických úkonů nedávala řadě ředitelů a učitelů spát. Jaké změny novela přinesla? Na co si dát pozor? Jaké…

Přístupné pro: předplatitele

Práva a povinnosti zákonného zástupce v praxi mateřské školyGarance

26.6.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka zastupování dítěte ve věcech vzdělávání je stále problematickým jevem praxe škol. Setkáváme se se špatným výkladem povinností a práv osob, zastupujících děti či nezletilé žáky, ve věci týkající se…

Přístupné pro: předplatitele

Smlouva o poskytnutí osobní asistenceGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vymezení pozice asistenta pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní vymezení pozice asistenta pedagoga lze najít v zákoně o pedagogických pracovnících, ve školském zákoně a ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přístupné pro: předplatitele

Ekonomické zabezpečení pozice a plat asistenta pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ekonomické zabezpečení – získávání prostředků na platy asistentů pedagoga – se v současné době liší v závislosti na tom, zda jde o asistenta pedagoga v běžné (nikoli speciální) škole, nebo o asistenta ve škole speciální (oficiální terminologií „ve škole…

Přístupné pro: předplatitele

Zdroje metodického vedeníArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z výzkumu prezentovaného Němcem a Strnadovou (2018) vyplývá, že asistenti pedagoga v praxi využívají tyto zdroje metodické podpory:

Přístupné pro: předplatitele

Další vzdělávání asistentů pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti dalšího vzdělávání se i na asistenty pedagoga – stejně jako na všechny ostatní pedagogické pracovníky – vztahuje ustanovení § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických…

Přístupné pro: předplatitele

Jiné formy asistence: osobní asistentArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice osobního asistenta se od profese asistenta pedagoga v mnoha ohledech poměrně významně liší. V první řadě je potřeba zdůraznit, že nejde o pozici z oblasti školství, ale o profesi z oblasti sociálních služeb – spadá tedy do resortu Ministerstva práce a…

Přístupné pro: předplatitele

Podpůrné opatření 1. stupněGarance

29.10.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Administrativa spojená s realizací tzv. společného vzdělávání stále přináší mnohá úskalí. Kromě častých změn v oblasti legislativy je poměrně zásadní také fakt, že již více než 4 roky se koncepčně žádná instituce nezabývá skutečností, že mateřské školy,…

Přístupné pro: předplatitele

Individuální vzdělávací plán a realizace podpůrných opatřeníGarance

25.10.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obr.: Jednotlivé kroky MŠ při realizaci druhého až pátého stupně podpůrných opatření

Přístupné pro: předplatitele

Nová pravidla financování asistenta pedagoga od 1. 1. 2020Garance

7.10.2019, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu prázdninových měsíců vyšly ve Sbírce zákonů dva nové právní předpisy – nařízení vlády č. 195/2019 Sb. a vyhláška č. 196/2019 Sb. Těmito právními předpisy se novelizují dvě nařízení vlády a čtyři vyhlášky v částech souvisejících s novým financováním…

Přístupné pro: předplatitele

Školní stravování v souvislostechGarance

8.3.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školní stravování je zcela zásadní součástí prevence obezity u dětí a konceptu zdravého životního stylu. V rámci stravování dítěte je klíčové pravidelné stravování, pestrost stravy, ovoce a zelenina jako součást pestrého jídelníčku, pitný režim a pohybová…

Přístupné pro: předplatitele

Podpůrná opatřeníGarance

23.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpůrná opatření jsou obecně definována jako nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se…

Přístupné pro: předplatitele

Co by nikdy nemělo chybět v lékárničce na dovolenou, radí lékárnice

7.7.2017, Zdroj: Lékárna.cz

Co by nikdy nemělo chybět v lékárničce na dovolenou, radí lékárnicePřišly prázdniny a s nimi i čas letních dovolených. Víte, co by nemělo chybět v lékárničce na cestách?

Přístupné pro: Registrovaní | předplatitele

I zdánlivé maličkosti podpoří vaše zdraví, nepodceňujte je

16.5.2017, Zdroj: Pilulka.cz

I zdánlivé maličkosti podpoří vaše zdraví, nepodceňujte jeJak je známo, zdraví máme jen jedno. Je to nás nejcennější poklad a věc, kterou bychom ve svém vlastním zájmu měli střežit jako oko v hlavě. I přes tohle vědomí ale spousta lidí zdraví bere na lehkou váhu. Následně se diví, když jejich život začnou ovládat…

Přístupné pro: Registrovaní | předplatitele

Evropský den melanomu v České republice

18.4.2017, Zdroj: Česká akademie dermatovenerologie o.s.

Evropský den melanomu v České republice24. dubna se již po sedmnácté otevřou ambulance kožních lékařů v České republice s nabídkou prohlídky kožních pigmentových mateřských znamének. Během 16 ročníků bylo vyšetřeno na 70 tisíc osob a odhaleny dvě stovky zhoubných kožních…

Přístupné pro: Registrovaní | předplatitele

Poradit se s lékárníkem je možné i přes internet

16.4.2017, Zdroj: Lékárna.cz

Poradit se s lékárníkem je možné i přes internetOstrý provoz zahájila online poradna Lékárny.cz. Sedm dní v týdnu v době od 8 do 22 hodin jsou lékárníci připravení zdarma poradit s výběrem léků, doplňků stravy nebo jakéhokoli dalšího lékárenského sortimentu, doporučit správné dávkování nebo upozornit na…

Přístupné pro: Registrovaní | předplatitele

Metodická podpora učitele - Rok v mateřské školeGarance

21.12.2016, Mgr. Petra Pšeničková, DiS.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materiál nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat tematický plán předškolní přípravy v mateřské škole či přípravné třídě.

Přístupné pro: předplatitele

Bezpečí pro miminko i ve chvílích spánku

11.12.2016, Zdroj: Medivital Centrum, s.r.o.

Bezpečí pro miminko i ve chvílích spánkuV dnešní době je zcela běžnou součástí výbavy pro novorozence tzv. monitor dechu, resp. snímač pohybů miminka v postýlce. Díky tomuto přístroji, který je citlivý na dětské dýchání, můžou mít rodiče děťátko během spánku pod…

Přístupné pro: Registrovaní | předplatitele

Nejlepší preventivní programy roku 2016 má ČPZP

11.12.2016, Zdroj: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Nejlepší preventivní programy roku 2016 má ČPZPNejlepší preventivní programy roku 2016 měla pro své klienty Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Vyplynulo to v anketě organizace HealthCare Institute.

Přístupné pro: Registrovaní | předplatitele

Speciální vzdělávací potřeby dětíArchiv

22.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola se věnuje otázce speciálních vzdělávacích potřeb dětí (žáků), s aplikací v rámci praxe mateřských škol.

Přístupné pro: předplatitele

Naučte se správně jíst. Udržíte si štíhlou linii a budete se cítit lépe!

13.8.2016, Zdroj: Fittyn

Naučte se správně jíst. Udržíte si štíhlou linii a budete se cítit lépe!Článků na téma "jak správně jíst" vyšlo tolik, že by vydaly na hodně tlustou knihu. Jenomže ve většině textů narazíte jen na nekonkrétní informace. Chcete-li si zároveň vyzkoušet, jak chutná chutný a přitom zdraví prospěšný jídelníček, začtěte se do…

Reakce ženy na sdělení závažné onkologické diagnózyGarance

1.8.2016, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakékoliv onemocnění nepříznivě ovlivní život člověka a jeho nejbližšího okolí. Onkogynekologická onemocnění – nádory děložního hrdla a těla společně s karcinomy prsu se podle statistik řadí na přední pozice onkologických onemocnění žen. Nádorová onemocnění…

Přístupné pro: předplatitele

Prázdninová rizika a jejich prevence

29.6.2016, Zdroj: ÚSZS MSK

Začínají vytoužené letní prázdniny školáků a studentů. Dva měsíce bez školních povinností, kdy teplé dny lákají ke hrám a sportovním aktivitám. Nedostatečný dohled dospělých, špatná organizace volného času dětí, přecenění schopností, podcenění rizika,…

Přístupné pro: Registrovaní | předplatitele

Rozvoj nadání a talentu - požadavky a očekávání rodičů dětíGarance

15.6.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době zaznamenáváme stále sílící trend zvýšeného zájmu rodičů v oblasti rozvoje nadání dětí již v období předškolního věku. Setkáváme se s různými projevy tohoto trendu. Například se mění a zvyšují nároky na zařízení předškolní výchovy a vzdělávání.…

Přístupné pro: předplatitele

Realizace koncepce povinné školní docházky v praxi mateřské školyGarance

13.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncepce povinné školné docházky v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání bude realizována od školního roku 2017/2018. Doposud mateřské školy nemají koncepci, metodiku či doporučení MŠMT, týkající se zásadních skutečností, spojených například se zápisem…

Přístupné pro: předplatitele

Individuální vzdělávání - platná legislativaGarance

13.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prozatím jedinou a legislativně přijatelnou cestou pro rodiče, který se rozhodne dítě ponechat ve stávajícím zařízení, bude volba cesty individuálního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání…

Přístupné pro: předplatitele

Požadavky na zajištění hygieny v rámci péče o dětská hřištěGarance

11.6.2016, MVDr. Michaela Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dětské hřiště je místo určené pro hru dětí v tzv. „bezpečném prostředí”, mimo ulici, stavbu, parkoviště apod.

Přístupné pro: předplatitele

Pravidla a požadavky pro výdej stravy v zařízeních předškolní výchovy a vzděláváníGarance

11.6.2016, MVDr. Michaela Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době registrujeme zvýšený požadavek na samostatnost dětí v rámci sebeobslužných činností v mateřských školách. Tyto požadavky vycházejí z RVP PV a týkají se nejen samostatnosti v oblasti hygieny, oblékání, ale také například v oblasti výdeje stravy…

Přístupné pro: předplatitele

Specifika šikany a její odhaleníGarance

10.6.2016, Bc. Tomáš Velička, Zdroj: Verlag Dashöfer

V mateřské škole se setkáváme se šikanou v mnohem menší míře, než je tomu na školách středních či základních. Na druhé straně nelze říci, že by se škol mateřských problém netýkal. V posledních deseti letech jsem působil v praxi jako okresní metodik prevence…

Přístupné pro: předplatitele

Typologie a řešení šikanyGarance

10.6.2016, Bc. Tomáš Velička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud máme úspěšně řešit problém šikany na školách, musíme pochopit, proč se někteří žáci stávají oběťmi a jiní agresory. V odborné literatuře se můžeme potkat s řadou typologií, zde vám předkládáme jednu velmi praktickou, která patří mezi…

Přístupné pro: předplatitele

Motivační systém u dětí s poruchou autistického spektraGarance

10.6.2016, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

V České republice jsou děti s poruchami autistického spektra (dále PAS) vzdělávány dle zásad strukturovaného učení, které vychází z tzv. TEACCH programu (z anglického Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children)Více na:…

Přístupné pro: předplatitele

Legislativa a šikana ve školáchGarance

10.6.2016, Bc. Tomáš Velička, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se dočteme, že jsou školy a školská zařízení, tedy i MŠ povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí,…

Přístupné pro: předplatitele

Problematika šikany v obecném měřítkuGarance

10.6.2016, Bc. Tomáš Velička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Šikanování není specifikem současné doby. Je to problém „starý jako lidstvo samo”. Je všudypřítomná a často se o ní vůbec neví. Zjednodušeně řečeno, je to vlastně zákeřné zneužívání a pošlapávání práv slabšího. Někdy začíná již v mateřské škole, pokračuje na…

Přístupné pro: předplatitele

Problematika první pomoci v případech vdechnutí předmětu dítětemGarance

8.6.2016, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cizí těleso v dýchacích cestách může být častým a závažným problémem. Dítě si často strká různé předměty do nosu, které mohou způsobit krvácení, neprůchodnost nosního průduchu, popřípadě při delším působením až zánět sliznice. V případě cizího tělesa v nosních…

Přístupné pro: předplatitele

Infekce dýchacích cestGarance

8.6.2016, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Infekce dýchacích cest jsou běžná onemocnění nejen v dětském věku. U dětí přispívá k průběhu ještě stále nevyzrálý imunitní systém. Přenos v dětských kolektivech je velmi snadný a šíří se velmi rychle a často se opakuje. Výskyt je obvyklý v zimních měsících,…

Přístupné pro: předplatitele

Onemocnění dýchací soustavyGarance

8.6.2016, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dýchací soustava lidského těla zprostředkovává transport kyslíku a dalších plynů vzduchu do těla (vdech), jejich přesun do krevního oběhu, který jej dále distribuuje po těle, a zároveň umožňuje vyloučení tělu škodlivých či neužitečných plynných látek, zejména…

Přístupné pro: předplatitele

Logopedická prevence v MŠGarance

8.4.2016, Mgr. Eva Kolesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vady řeči u dětí předškolního věkuGarance

8.4.2016, Mgr. Eva Kolesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správná výslovnost hlásek je velmi důležitou složkou mluveného projevu a v běžném životě ji všichni potřebují. Dalšími aspekty je plynulost projevu, tempo řeči, odpovídající slovní zásoba, gramatická struktura vět, dobré komunikační dovednosti a vyjadřovací…

Přístupné pro: předplatitele

Spolupráce rodiny a školy v problematice rozvoje nadání dítěte předškolního věkuGarance

7.4.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako ředitel školy, která měla, mimo jiné, i dvě oddělení mateřské školy, jsem si udělal takové rychlé šetření u rodičů. Otázka, na niž jsem se ptal, byla relativně jednoduchá: „V jakých oblastech by mateřská škola měla primárně rozvíjet Vaše dítě?” Rodiče…

Přístupné pro: předplatitele

První pomocGarance

6.4.2016, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Kardiopulmonální resuscitace dětíGarance

6.4.2016, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za dítě se při resuscitaci považuje dítě do 8 let věku, popřípadě dle habitu dítěte asi do 30 kg. U dětí staršího věku je postup při resuscitaci naprosto stejný jako u dospělých osob. Často mnoho zachránců ustupuje od resuscitace dítěte ze strachu. V těchto…

Přístupné pro: předplatitele

Postupy kardiopulmonální resuscitace dospělýchGarance

6.4.2016, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každých 45 sekund dochází v Evropě k srdeční zástavě. Na zástavu oběhu umírá 10x více lidí než na následky dopravních nehod. Včasná a správně prováděná KPR může postiženému zachránit nejen život, ale i značně zvýšit kvalitu života po srdeční zástavě.…

Přístupné pro: předplatitele

Praktické využití interaktivní tabule k inovaci portfolia dítěteGarance

3.4.2016, Mgr. Ivana Hrubá Eliášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Díky softwarovým možnostem interaktivních tabulí můžete snadno inovovat portfolio dítěte v mateřské škole. Činnost dítěte lze zaznamenat na pracovní ploše interaktivní tabule a vytvořit tak digitální soubor v softwaru tabule, obrazovém formátu, videozáznamu či…

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...