dnes je 13.7.2024

Input:

Motivační programy

22.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Motivační programy

Odměny a motivační programy:

Odměny jsou chápány jako mzda nebo plat za odvedený výkon, pod odměny se ale zahrnují také zaměstnanecké výhody, povýšení, pochvaly a jiná formální uznání, kurzy a školení, nebo zvláštní výhody – např. lépe vybavená kancelář, výkonný počítač…

Dobrý zaměstnavatel sleduje i tzv. vnitřní odměny, jako je spokojenost pracovníka v práci, jeho seberealizace, autonomie práce. Odměňování tedy může být jak peněžní, tak i nepeněžní; zahrnuje velkou škálu možností. Proto je odměňování považováno za jeden z největších motivátorů pracovníků a přímo navazuje na hodnocení práce.

Každá organizace má svůj propracovaný systém odměňování, který musí být spravedlivý a musí ho všichni zaměstnanci bezpečně znát. Pokud by tato kriteria nebyla dodržena, došlo by mezi zaměstnanci ke konfliktům, nespokojenosti a nestabilitě. 

Přehled hodnocení:

  1. Základní mzdové formy mají za úkol ocenit výsledky práce zaměstnance a jeho výkon v nejširším slova smyslu a jeho pracovní chování. Jsou to:

    1. časová neboli základní mzda a plat je hodinová, týdenní nebo měsíční částka, kterou dostávají pracovníci za svou práci. Je nejpoužívanější mzdovou formou a právě na ní lze dobře vypozorovat spravedlnost a srovnatelnost systému. Každému výkonu nebo pracovnímu místu je určen tarif, který je shodný pro stejnou práci.

    2. úkolová mzda –

Nahrávám...
Nahrávám...