dnes je 25.7.2024

Input:

Role manažera - Schopnosti, dovednosti a návyky řídícího pracovníka

2.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Role manažera - Schopnosti, dovednosti a návyky řídícího pracovníka

I. Styly vedení lidí s důrazem na nové směry

(koučování jako jedna z technik efektivního vedení lidí)

Dnešní moderní doba přináší hodně paradoxů - na jedné straně neustále rostou nároky na výsledky a výstupy jednotlivců i týmů (oblíbená úvodní věta mnoha porad dnešních firem: “očekávání akcionářů jsou vysoká!“), na druhé straně stále více zaměstnanců tvrdě hájí svá práva a svobody. Odmítají autoritativní přístupy svých nadřízených, neztotožňují se s nesmyslně přeplánovanými normami, nechtějí dělat rozhodnutí bez informací a nehledají smysl své existence v 60 hodinových, pravidelně přesčasových pracovních týdnech. Jak z této zdánlivě protichůdné situace ven? Alespoň některé odpovědi zkusí pojmenovat tato lekce on-line kurzu Manažerské dovednosti.

Podstatná východiska

Různí lidé - různé přístupy

Pokud by všichni lidé reagovali stejně, bylo by to s jejich řízením jednoduché - stačil by jeden vyzkoušený „vzorec jednání manažera“, na základě kterého by všichni kladně reagovali. Žádný odpor -> žádné potíže -> velké výsledky -> splněné plány ..... tak a konec snění. Lidé jsou velmi složité „živé stroje“, osobnost každého z nás je tvořena mnoha faktory (geny, výchova, zkušenosti, psychický a duchovní rozměr, motivace, návyky, atd.) a pokud dnes leader týmu chce uspět, tak musí na různé lidi používat různé přístupy. Styly přístupu vedoucích k pracovním týmům můžeme shrnout do 3 základních skupin:

 1. Řízení

  Tento přístup je založen na principu komunikace mezi nadřízeným (rodičem) a podřízeným (dítětem).

  MANAŽER
  (rodič)
   
  PRACOVNÍK
  (dítě)
   
  • předání úkolů direktivním způsobem

  • přebírání části odpovědnosti za splnění úkolů za daného pracovníka

  • neustálá kontrola v průběhu plnění úkolů

  • pracovní postupy jsou vytvořeny na základě předešlé zkušenosti

   
  • zadání je přesné, ale pracovník se k němu nesmí vyjádřit

  • zmenšení odpovědnosti za výsledek, žádná nutnost přemýšlet o změnách a novinkách

   

  Klady tohoto přístupu k lidem:

  • málo náročné na čas (chybí proces tvorby, jen příkaz a jeho splnění)

  • neklade velké nároky na pracovníka (nemusí vynakládat energii na vlastní kreativitu)

  • používá se vhodně tehdy, když je úkol nový, složitý, rizikový a není mnoho času)

  Zápory tohoto přístupu k lidem:

  • skutečné vnitřní přijetí úkolu za vlastní tady nemůže nastat

  • dospělí, samostatně konající a kreativní zaměstnanci nebudou chtít dlouhodobě pracovat v tomto stylu, hrozí reálně jejich odchod

  • tento přístup má hlavně kořeny v minulosti, byl používán např. v armádě, ranných obdobích kapitalismu – je z určitého pohledu nemoderní a dlouhodobě neefektivní

 2. Vedení

  Tento styl je podložen komunikačním stylem mezi nadřízeným a podřízeným, kde jeden je již schopen a ochoten se chovat dospěle, ale druhá strana je stále „zajata“ v rodičovském nebo dětském komunikačním stylu.

  MANAŽER
  (dospělý)
   
  PODŘÍZENÝ
  (dítě, rodič)
   
  • při delegování úkolu ho zajímá vlastní názor druhé strany

  • podporuje nové nápady jak úkol udělat od podřízeného

  • kontrola je jen v předem zadaných bodech a časech

  • odpovědnost za úkol mají obě strany

   
  • dětské odmítání odpovědnosti, snaha o detailní přesné zadání

  • nebo naopak rodičovsky se snaží manažerovi převzít jeho roli a úkol i práci si řídit sám na základě jen svého pohledu

   

  Klady tohoto přístupu k lidem:

  • dospělý přístup vedoucího může posunovat podřízeného k vlastní dospělé reakci

  • tento styl podporuje sebevědomí týmu

  Zápory tohoto přístupu k lidem:

  • některé lidi z týmu tento přístup vyděsí, nejsou zvyklí uvažovat a pracovat samostatně

  • snaha o otevřenou komunikaci stojí vedoucího týmu čas

 3. Koučování

  Obě strany v procesu jsou nastaveny v dospělém komunikačním stylu, nadřízenost i podřízenost je zachována dle organizační struktury, ale přesto se všichni zúčastnění cítí jako partneři.

Nahrávám...
Nahrávám...