dnes je 19.6.2024

Input:

Přesvědčovací projev

26.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přesvědčovací projev

Každým projevem, prezentací chce řečník dosáhnout určitého cíle – změnit publikum – např. zvýšit motivaci účastníků, ovlivnit k potřebné spolupráci při změnách, přesvědčit o účelu a výši rozpočtu, aktivizovat invenci apod. Znamená to přesvědčit auditorium o významu, účelu, záměrech, cílech prezentovaných v projevu. 

Základní souvislosti:

  • celková příprava, komunikační dovednosti a image prezentujícího,

  • postoje publika k tématu, prezentující osobě,

  • očekávání a tradice / zvyky ve způsobu prezentace u publika

Strategie přesvědčování:

názorová autorita prezentujícího – prestiž, osobnost, pověst vyzdvihování předností (a zamlčení / vypuštění nevýhod, rizik) 
transparentnost – jasnost (průzračnost) sdělení (jednoduchost, nedvojznačnost) argumentace podložená statistikami, grafy, srovnáním 
opakování (opakované připomínání) projev je v souladu s očekáváním, módním trendem, tím, co se žádá 
zdůrazňování přínosu náhlý nebo postupně sílící nátlak 
úspěšný slogan – apel (např. na hrdost, šetrnost, jistotu a bezpečí, sounáležitost) citační – odvolávky na autority 
ultimativní hrozba sankce Nahrávám...
Nahrávám...