dnes je 25.7.2024

Input:

Stránky, proces, styly a metody řešení konfliktu

24.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stránky, proces, styly a metody řešení konfliktu

Stránky konfliktu a jeho zvládnutelnost

Stránky konfliktu Zvládnutelnost konfliktu 
Obtížně zvládnutelný Snáze zvládnutelný 
Předmět sporu Principiální záležitost Lze dospět ke kompromisu 
Kolik je v sázce Mnoho (čím více mohou strany ztratit, tím menší je šance na konflikt). Málo. 
Vzájemná závislost stran Situace s nulovým součtem (jedna strana může získat jen to, co druhá ztratí – jejich cíle jsou protichůdné, vzájemně se vylučují). Situace s pozitivním součtem (urovnáním či vyřešením konfliktu každá strana získává, aniž by druhá nutně musela ztratit). 
Trvalost vztahu Izolovaná událost (neexistuje příliš mnoho pobídek k tomu starat se o uspokojení potřeb a zájmů druhé strany). Dlouhodobý vztah (konflikt či napětí by měly být více řešitelné). 
Struktura stran Beztvará, roztříštěná, bez pevného vedení. Soudržná, jednotná, se silným vedením (schopná zajistit, že přijaté dohody se skutečně dodrží a společná řešení uplatní). 
Přítomnost třetí strany Neutrální třetí strana není dostupná. Důvěryhodná, dostatečně silná, s prestiží a neutrální. 
Dosavadní vývoj konfliktu Vnímán jako nevyvážený, jedna strana slabší a prohrává. Obě strany si škodí zhruba stejně. Checklist


Proces řešení konfliktu

  1. Určit problém – neutrálně; založit na faktech; neuvažovat dojmy, emoce, „klepy“.

  2. Argumentovat a odpovídat – prosazování svého názoru, aktivní naslouchání, vyjednávání.

  3. Hledat a hodnotit možnosti – nápady, řešení, ústupky, dohody.

  4. Hledat / navrhovat řešení a dojít ke shodě – formální (neformální výstupy), ideálně – obě

Nahrávám...
Nahrávám...