dnes je 25.7.2024

Input:

2/2013 F.z., Pokyn č. MF - 2 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013

2/2013 F.z., Pokyn č. MF - 2 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013
Pokyn č. MF-2
o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1.1. 2013
 
 
Č.j.: MF-100423/2012/904
 
PID: MFCR2XLDVK
1)  Pokutové bloky na pokuty ukládané osobám v blokových řízeních za přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo financí. Uvedené pokutové bloky na pokuty za přestupky jsou správními orgány České republiky používány i pro bloková řízení o přestupcích podle jiných předpisů.

Pokutové bloky se dále člení dle způsobu úhrady pokut, a to na bloky na pokuty na místě nezaplacené a bloky na pokuty na místě zaplacené, a dle rozpočtového určení výnosu pokut, a to na bloky řady 26 - výnos plyne do státního rozpočtu a do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu, a bloky řady 46 - výnos plyne do rozpočtu kraje nebo obce.
Bloky na pokuty, jejichž výnos plyne do státního rozpočtu:
26 6100/1 MFin 6100/1 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené
26 6111 MFin 6111 - Bloky na pokuty na místě zaplacené
26 6600 MFin 6600 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
26 6611 MFin 6611 - Bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám
Bloky na pokuty, jejichž výnos plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu:
26 6220/1 MFin 6220/1 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené
26 6225 MFin 6225 - Bloky na pokuty na místě zaplacené
Bloky na pokuty, jejichž výnos plyne do rozpočtu kraje nebo obce:
46 6100/1 MFin 6100/1 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené
46 6111 MFin 6111 - Bloky na pokuty na místě zaplacené
46 6600 MFin 6600 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané krajskými úřady nebo obcemi za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
46 6611 MFin 6111 - Bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané krajskými úřady nebo obcemi za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
Veškeré pokutové bloky jsou tiskopisy přísně zúčtovatelné - placené, a to v číselné řadě 26 - pro celní orgány a v číselné řadě 46 - pro krajské a obecní úřady.
2)  Platné vzory pokutových bloků vypracovává, schvaluje a jejich případné úpravy a korektury provádí příslušný útvar Ministerstva financí.
3)  Orgány pověřené zákonem k ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních objednávají a odebírají pokutové bloky podle svého sídla v České republice od místně příslušného celního úřadu, plyne-li výnos z pokut do státního rozpočtu nebo do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu, nebo od místně příslušného krajského úřadu, plyne-li výnos z pokut do rozpočtu kraje nebo do rozpočtu obce.

Celní úřady a krajské úřady doručené objednávky pokutových bloků sumarizují spolu s vlastními objednávkami. Celní úřady tyto objednávky předávají Generálnímu ředitelství cel. Generální ředitelství cel zasílá v měsících lednu a červnu
Nahrávám...
Nahrávám...