dnes je 26.5.2024

Input:

225/2013 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů, ve znění účinném k 1.7.2020

č. 225/2013 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů, ve znění účinném k 1.7.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 24. července 2013,
kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
13/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění přílohu č. 1
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 49 písm. a) až e) zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů):
§ 1
Tato vyhláška stanoví
a) vzor formuláře žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech,
b) vzor formuláře pro předávání žádostí o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech,
c) vzor formuláře pro předávání rozhodnutí o žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech,
d) jiné než úřední jazyky, v nichž se postupují žádosti o poskytnutí peněžité pomoci a jejich přílohy, dodatečné informace a seznam veškerých postupovaných dokumentů, žádosti o dodatečné informace a informace podle § 36 odst. 2 zákona o obětech trestných činů,
e) úřední jazyky ostatních členských států Evropské unie, v nichž bude Ministerstvo spravedlnosti přijímat žádosti o poskytnutí peněžité pomoci, jejich přílohy a dodatečné informace, popřípadě seznam veškerých postupovaných dokumentů.
§ 2
(1) Vzor formuláře žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech se stanoví v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) Vzor formuláře pro předávání žádostí o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech se stanoví v příloze č. 2 této vyhlášky.
(3) Vzor formuláře pro předávání rozhodnutí o žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech se stanoví v příloze č. 3 této vyhlášky.
§ 3
Jiné než úřední jazyky, v nichž se postupují žádosti o poskytnutí peněžité pomoci a jejich přílohy, dodatečné informace a seznam veškerých postupovaných dokumentů, žádosti o dodatečné informace a informace podle § 36 odst. 2 zákona o obětech trestných činů, jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky.
§ 4
Ministerstvo spravedlnosti přijímá v přeshraničních případech žádosti o poskytnutí peněžité pomoci, jejich přílohy a dodatečné informace, případně seznam veškerých postupovaných dokumentů též ve slovenském a anglickém jazyce.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.
 
Ministryně:
Mgr. Benešová v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 225/2013 Sb.
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCI V PŘESHRANIČNÍCH PŘÍPADECH
Pro účely poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů vyplňte prosím následující formulář. Při vyplňování postupujte podle pokynů a vysvětlivek uvedených na konci této žádosti.
 
I.
Vyplňte čitelně osobní údaje o žadateli - oběti trestného činu:
1.
Příjmení:
2.
Jméno, příp. jména:
3.
Datum narození:
4.
Adresa bydliště:
5.
Korespondenční adresa (v případě, že se liší od adresy bydliště):
6.
Telefon:
(* nepovinný údaj)
7.
E-mail:
(* nepovinný údaj)
8.
Státní občanství:
 
Nahrávám...
Nahrávám...