dnes je 25.7.2024

Input:

26/2006 F.z., Pokyn č. D-298: k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při uplatňování slev na daních z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s pořízením registrační pokladny nebo technickým zhodnocením používané pokladny v souladu se zákonem č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

26/2006 F.z., Pokyn č. D-298: k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při uplatňování slev na daních z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s pořízením registrační pokladny nebo technickým zhodnocením používané pokladny v souladu se zákonem č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Pokyn č. D - 298
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při uplatňování slev na daních z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s pořízením registrační pokladny nebo technickým zhodnocením používané pokladny v souladu se zákonem č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Referent: Ing. Marta Dřevíkovská, tel.: 257 044 278
Č. j.: 47/26 467/2006/473
Ing. Radek Dvořák, tel.: 257 044 408
ze dne 3. 3. 2006
Ing. Hana Větrovská, tel.: 257 044 282
 
Od 1. 7. 2005 platí zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registračních pokladnách”), který stanovuje pro vymezený okruh podnikatelů, tj. fyzických a právnických osob provozujících maloobchod nebo hostinskou činnost na základě živnostenského oprávnění, pro zajištění evidence plateb v souladu s tímto zákonem nejpozději od 1. 1. 2007 zavedení registračních pokladen s fiskální pamětí. V praxi to znamená buď pořízení nové certifikované registrační pokladny, nebo technické zhodnocení dosud používané pokladny ke splnění podmínek stanovených citovaným zákonem. Ministerstvo financí s cílem zajistit jednotný postup při aplikaci zákona o registračních pokladnách a ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů”) vydává tento Pokyn.
1)  Uplatňování slevy na dani z titulu pořízení registrační pokladny a jejího následného uvedení do provozu - ustanovení § 35 zákona o daních z příjmů
Z titulu pořízení registrační pokladny a jejího uvedení do provozu byla zákonem č. 545/2005 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů, schválena sleva na dani z příjmů.
S účinností od zdaňovacího období, které započalo v r. 2005, umožňuje ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona o daních z příjmů, fyzickým i právnickým osobám, které jsou
Nahrávám...
Nahrávám...